Uluslararası İşbirliği Platformunun 26-28 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlediği zirvenin ana teması Barışın Sürdürülmesi ve Herkes  için Kalkınma ve alt başlıkları  Herkes için Kalkınmaya Küresel Tehdit: Ticaret Savaşları ve Yön Arayan Dünyada Sürdürülebilir Geleceğin Kodları. Zirvedeki panellerden biri ise Vizyon Arayışındaki AB  olmuştur. Zirve toplantısının programını https://www.bogazicizirvesi.org/files/9.BZ_Program_Tr-26112018-v1.1.pdf adresinde bulacaksınız. Turabder başkanının düzenlediği ve yönettiği panel ile ilgili bilgiler ise aşağıdadır.

VİZYON ARAYIŞINDAKİ AVRUPA BİRLİĞİ ( 27 Kasım 2018, 14:00 – 15:00) (SALON B)

Açılış Konuşmaları:

Büyükelçi Faruk KAYMAKCI, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye

Büyükelçi George Ciamba, AB İşleri Bakanı, Romanya

Moderatör: Prof. Dr. Gül Günver Turan, Başkan, TURABDER, Türkiye

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Sanem Baykal, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi , Türkiye

Metin Gürcan, Eş Kurucu, Episteme, Türkiye

Nilgün Arısan Eralp, Merkez Direktörü, TEPAV, Türkiye

Nora Neuteboom, Ekonomist, ABN AMRO Grup Ekonomisi, Hollanda