Türkiye’nin AB’ye katılım müzakereleri 3 Ekim 2005 tarihinde başlamıştır. Aynı tarihte, müzakerelerin usul ve esaslarını belirleyen “Müzakere Çerçeve Belgesi” de kabul edilmiştir. Türkiye’nin AB Katılım Müzakereleri, Müzakere Çerçeve Belgesi kapsamında, 35 fasıl üzerinden yürütülmektedir ve toplumsal yaşamın hemen her alanını kapsamaktadır. 34. Kurumlar ve 35. Diğer Konular fasılları müzakerelerin en son aşamasında ele alınmaktadır.

Müzakere sürecinde fasıllar, aday ülkelerin AB Konseyi tarafından belirlenen açılış kriterlerini yerine getirme durumuna göre açılır ve yine her fasıl için Konsey tarafından belirlenen kapanış kriterlerini yerine getirme durumlarına göre geçici olarak kapatılır. Yalnız bir üyenin bile olumsuz görüş beyan etmesi fasılların açılmasını veya kapanmasını engelleyebilmektedir.

Müzakerelerin ilk aşamasını tarama toplantıları oluşturmaktadır. İlk tarama toplantısı 20 Ekim 2005’de “Bilim ve Araştırma” faslı için, son tarama toplantısı da 13 Ekim 2006’da “Yargı ve Temel Haklar” faslı için yapılmıştır.

Tarama süreci devam ederken, 12 Haziran 2006’da Hükümetlerarası Konferans’ta (HAK), “Bilim ve Araştırma” faslı için müzakereler açılmış ve fasıl geçici olarak kapanmıştır. Müzakerelere açılan ilk fasıl Bilim ve Araştırma faslı olmakla birlikte bu güne kadar toplam 15 Fasıl müzakerelere açılmıştır. 14 fasıl ise AB Konseyi ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin siyasi nitelikli engellemeleri nedeniyle bloke edilmiş durumdadır.

Bununla birlikte, “Eğitim ve Kültür” faslı herhangi bir teknik açılış kriteri bulunmamasına, müzakere pozisyon belgemizi sunmamıza ve teknik olarak açılmaya hazır olmasına rağmen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından bloke edilmektedir.

Diğer taraftan, Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi’nin 11 Aralık 2006 tarihinde almış olduğu karar çerçevesinde “Ek Protokolün tam olarak uygulanması şartına bağlı olarak”  8 fasıl müzakerelere açılmamaktadır. Aynı sebeple hiçbir fasıl geçici olarak kapatılamamaktadır.

Müzakereye Açılan 15 Fasıl:

  25) Bilim ve Araştırma (müzakerelere geçici olarak kapanmıştır)(Avusturya, 12.06.2006)

20) İşletme ve Sanayi Politikası (Almanya, 29.03.2007)

18) İstatistik (Almanya, 26.06.2007)

32) Mali Kontrol (Almanya, 26.06.2007)

21) Trans-Avrupa Ağları (Portekiz, 19.12.2007)

28) Tüketicinin ve Sağlığın Korunması (Portekiz, 19.12.2007)

6)   Şirketler Hukuku (Slovenya, 17.06.2008)

7)   Fikri Mülkiyet Hukuku (Slovenya, 17.06.2008)

4)   Sermayenin Serbest Dolaşımı (Fransa, 19.12.2008)

10)  Bilgi Toplumu ve Medya (Fransa, 19.12.2008)

16)  Vergilendirme (Çek Cumhuriyeti, 30.06.2009)

27)  Çevre (İsveç, 21.12.2009)

12)  Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı (İspanya, 30.06.2010)

22)  Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu (Litvanya,05.11.2013)

17)  Ekonomik ve Parasal Politika (Lüksemburg, 14.12.2015)

Müzakere Pozisyonunu Vermeye Davet Edildiğimiz ve Müzakere Pozisyonlarını Sunduğumuz Fasıllar:

   26) Eğitim ve Kültür

AB Konseyi’nde Görüşülmesi Süren Fasıllar:

   2) İşçilerin Serbest Dolaşımı

   13) Balıkçılık

   14) Taşımacılık Politikası

   15) Enerji

   23) Yargı ve Temel Haklar

   24) Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

   30) Dış İlişkiler

   31) Dış, Güvenlik ve Savunma Politikalar

  33) Mali ve Bütçesel Hükümler

GKRY’nin Tek Taraflı Bloke Ettiği Fasıllar:

    2) İşçilerin Serbest Dolaşımı

15) Enerji

23) Yargı ve Temel Haklar

24) Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

26) Eğitim ve Kültür

31) Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası

Ek Protokol Kararının Açılış Kriteri Olduğu Fasıllar

   1) Malların Serbest Dolaşımı

   3) İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

   9) Mali Hizmetler

   11) Tarım ve Kırsal kalkınma

   13) Balıkçılık

   14) Taşımacılık Politikası

   29) Gümrük Birliği

   30) Dış İlişkiler

Kaynak: http://www.ab.gov.tr/index.php?l=1&p=65

Daha fazla bilgi almak için AB Bakanlığının Katılım Politikası Başkanlığının aşağıdaki sayfasını tıklayınız.

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=44429&l=1