“Türkiye-Avrupa Birliği Derneği (TURABDER) Avrupa Birliği’ne tam üyelik başvurumuzdan hemen sonra, 1987 yılında, kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Amacı, tüzüğünde belirtildiği gibi “AB ile bütünleşme” hedefine varılabilmesi ve “Avrupa fikri” etrafında bir kamuoyu oluşturulabilmesi için gerekli çalışmalara öncülük etmektir. Yayın faaliyetlerinde bulunmak, panel, konferans ve seminerler düzenlemek, basın bildirileri ile kamuoyunu aydınlatmak amaçları arasındadır. Merkezi İstanbul’da  bulunan Derneğimiz, Sakarya’daki  şube kuruluşu ile çalışmalarını sürdürmektedir. Merkez ve şubede kayıtlı üye sayımız 1300’ü geçmiştir.

Derneğimiz ayrıca Avrupa çapında örgütlü olan “Uluslararasi Avrupa Hareketi”ne (European Movement int.) tam üyedir ve bu örgüt içerisinde European Movement-Turkey veya Turkey’s Council at  the European Movement int.( Avrupa Hareketi-Türkiye veya Uluslararsı Avrupa Hareketi’nin Türkiye Konseyi )  olarak anılmaktadır.(Bkz: http://europeanmovement.eu/)