Doç. Dr. Zeynep ALEMDAR

Genel Başkan

Zeynep Alemdar is president of the Turkey-EU Association. She heads the Department of International Relations and the European Union Research Center at Okan University, Istanbul. Her research analyzes Turkish politics through the interactions between domestic and international factors, focusing mostly on civil society actors and bottom-up movements. She is passionate about women's involvement in foreign policy and is the leader of the Women in Foreign Policy Initiative (WFP14) in Istanbul that encourages and promotes women's participation in foreign policy mechanisms. She was an EASI-Hurford Next Generation Fellow for the Carnegie Endowment for International Peace in 2014. She is an advisor on the editorial boards of the International Studies Perspectives as well as the Turkish Policy Quarterly.

Doç. Dr. Deniz SERT

Başkan Yardımcısı

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çalışmakta olan Doç. Dr. Deniz Sert, lisans derecesini Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, yüksek lisans derecesini London School of Economics Avrupa Birliği Çalışmaları dalında yaptıktan sonra Siyaset Bilimi alanındaki doktora derecesini 2008 yılında City University of New York’tan almıştır. Doktoradan sonra Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, MiReKoc’ta uluslararası göç konularında çeşitli araştırma projelerinde çalışmış, Boğaziçi, Okan ve Koç üniversitelerinde uluslararası ilişkiler üzerine çeşitli dersler vermiştir. Dr. Sert’in araştırmaları zorunlu, uluslararası, düzensiz ve ulusötesi göç, çatışma, sınır yönetimi ve sivil toplum konularına yoğunlaşmıştır. Avusturya Bilimler Akademisi, Hollanda Erasmus Üniversitesi ve İsveç Götenburg Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü TÜBİTAK destekli "Orta ve Doğu Avrupa Çıkışlı Göçün Kentsel Sonuçları ve Yönetimi" başlıklı projesi halen devam etmektedir.

Rana Birden ÇORBACIOĞLU

Genel Sayman

Rana Birden Çorbacıoğlu (AB ve Sivil Toplum Danışmanı)

Ela Taşkent

Genel Sekreter

Arda Batu

Üye

Fikret Erkut EMCİOĞLU

Üye

1974 İstanbul doğumlu Fikret Erkut Emcioğlu, lise öğrenimini Saint Michel Fransız Lisesi’nde tamamladı. 1997’de Strasbourg III Robert Schuman Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri’nden mezun oldu. Essex Üniversitesi’nde İngiliz Hukuku eğitimi aldı. 1998’de Paris II Panthéon – Assas Üniversitesi’nde Avrupa Birliği Hukuku üzerine Yüksek Lisans eğitimini AB-Türkiye: Serbest Dolaşım Sorunsalı üzerine yazdığı tez ile bitirdi. Uluslararası Fransız Devlet Radyosu (RFI) bünyesinde Türkçe Yayınlar bölümünde 7 sene gazetecilik ve spikerlik yaptı. 2004 yılından bu yana Avrupa İstikrar Girişimi (ESI) adlı Berlin merkezli sivil toplum örgütü ile AB - Türkiye bütünleşmesinin toplumsal, iktisadi ve hukuki çerçevesi üzerine çeşitli araştırmalar hazırladı. 2007-2011 arasında Okan Grubu’nun Yurtdışı Hukuk Müşaviri görevini yürüttü. 2009’dan beri Okan Üniversitesi’nde Avrupa Birliği Hukuku ve Anayasa Hukuku dersleri veriyor. 2012-2015 arasında ise uluslar arası ilişkiler dergisi Turkish Policy Quarterly bünyesinde çeşitli görevler yerine getirdi. İngilizce, Fransızca ve Yunanca konuşuyor.