Türkiye – Avrupa Birliği Derneği aşağıdaki temel organlardan oluşur:
a. Genel Kurul
b. Yönetim Kurulu
c. Denetim Kurulu
a. Genel Kurul
Derneğin asıl üyelerinden oluşur. Dernek organlarının seçilmesi, dernek tüzüğünün kısmen veya tamamen değiştirilmesi, gibi görevleri yerine getirir.

Genel Kurul’un görev ve yetkilerinin detaylarını içeren dernek tüzüğüne ulaşmak için tıklayınız.

b. Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilmiş Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sayman, Genel Sekreter ve üç Üyeden oluşur.

Görevdeki Yönetim Kurulu üyeleriyle ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkilerinin detaylarını içeren dernek tüzüğüne ulaşmak için tıklayınız.
.

c. Denetim Kurulu
Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu’nun faaliyet ve hesap işlerini denetler.

Denetim Kurulu’nun görev ve yetkilerinin detaylarını içeren dernek tüzüğüne ulaşmak için tıklayınız.