Haberler

TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI – 13.06.2024

By 28/05/2024Mayıs 31st, 2024No Comments

Türkiye – Avrupa Birliği Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13/06/2024 Perşembe günü saat 10:00’da, dernek merkezi olan Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi Binası Tuzla/İstanbul adresinde, aşağıda yer alan gündem maddeleri ile gerçekleştirilecektir.

Toplantı yeter sayısının yukarıda belirtilen gün ve saatte sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 03/07/2024 Çarşamba günü saat 10:00’da, dernek merkezi olan Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi Binası Tuzla/İstanbul adresinde aşağıda yer alan aynı gündem maddeleri ile gerçekleştirilecektir.

Türkiye – Avrupa Birliği Derneği Tüzüğü 8.maddesi ve Dernekler Yönetmeliği 14.maddesi uyarınca 28/05/2024 tarihinde Hürses Gazetesi ve Dernek web sitesinde ilan edilmesi suretiyle Olağan Genel Kurul toplantısına çağrı yapılmakta olup, sayın üyelerimizin toplantıya katılım sağlamaları saygılarımız ile rica olunur.

GÜNDEM:

 1. Açılış,
 2. Saygı duruşu,
 3. Toplantıyı yönetmek üzere Başkan, Başkan Vekili ve Yazman’dan oluşacak Divan Heyeti’nin seçimi,
 4. Divan Heyeti’ne Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzası hususunda yetki verilmesi,
 5. 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporları, Denetim Kurulu raporları müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
 6. 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçe ve Dernek mali tablo ve hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
 7. 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ait işlem, muamele ve hesaplardan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hakkında karar alınması,
 8. Türkiye Avrupa Birliği Derneği Tüzüğü sair maddelerinin tadili hakkında karar alınması,
 9. Dernek ihtiyaçları için gerekli olması durumunda taşınmaz mallarının satın alınması, bağış, vasiyet yolu ile Derneğe intikal edenlerin Dernek üzerinde intikal ve tescil işlemlerinin yapılması, mülkiyetten başka ayni hakların oluşturulması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hakkında karar alınması,
 10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hakkında karar alınması,
 11. Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hakkında karar alınması,
 12. 2024 yılına ait tahmini bütçe ve faaliyetlerin onaylanması hakkında karar alınması,
 13. Kapanış.

GENEL BAŞKAN

AYŞE ZEYNEPHAN GEMİCİOĞLU