B.E. Eski M.V. Kamran İnan

Eski Başkan

Kamran İnan, 1929 yılında Bitlis'te doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Cenevre Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Cenevre Üniversitesi'nde hukuk doktorası yaptı. 1973-1979 yılları arasında Bitlis Senatörü olarak görev yaptı. Cumhuriyet Senatosu Dışişleri Komisyonu Başkanlığı, Türkiye-AET karma parlamento grubu başkanlığı ile 1977-1978 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı görevlerinde bulundu. Birleşmiş Milletler Nezdinde Büyükelçi ve Daimi Temsilci oldu. 1983-1999 yılları arasında milletvekilliği yaptı. TBMM Dışişleri Komisyonu başkanlığı görevinde bulundu. Avrupa Parlamentosu Altın Madalyası ile Türkiye-AET Ortaklığı Gümüş Madalyası sahibidir.
23 Kasım 2015 tarihinde Ankara'da vefat etti.

Prof. Dr. Haluk Günuğur

Eski Başkan

Prof. Dr. HALUK GÜNUĞUR Ankara’da doğdu. Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra avukatlık stajını tamamlayarak Ankara Barosu’na kaydoldu ve bir süre avukatlık yaptı. Sonra Fransa’nın Aix-Marseilles Üniversitesi, Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde önce, “Avrupa Topluluğuna Ortaklığın Statüsü” konusunda yüksek lisans tezini, daha sonra da “Türkiye’nin Genişlemiş Avrupa Topluluğu’na Ortaklığı” konusunda doktorasını tamamladı. Aynı süre içinde, Brüksel’de AT Komisyonu nezdinde önce stajyer, sonra “Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü”nde uzman olarak çalıştı. 1987 yılında Doçent, 1993 yılında da Profesör oldu. Fransızca ve İngilizce bilen Günuğur’un Avrupa Birliği, AB Hukuku ve Türkiye-AB ilişkileri konularında yayınlanmış birçok eseri bulunmaktadır.

Prof. Dr. H. Gül Günver TURAN

Eski Başkan

Prof. Dr. Gül Günver Turan, İstanbul Üniversitesi’nden emekli ekonomi profesörüdür. Araştırmaları ve yazıları uluslararası ekonomi, bankacılık, AB ilişkileri ve Türkiye’nin ekonomi politikaları alanları üzerinedir. Emekliliğini aldığı yıl olan 2000’den 2010'a kadar ilk önce Bilgi Üniversitesi’nde, daha sonra ise Koç Üniversitesi’nde ders vermiştir.2010-2012 yılları arasında Okan Üniversitesi’nde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu başkanlığını üstlenen Prof. Dr. Gül Günver Turan; Paris X Üniversitesi (Nanterre), Iowa Üniversitesi ve Thunderbird İşletme Fakültesi’nde misafir öğretim görevlisi olarak ders vermiştir. 2012 den itibaren İstanbul'daki Türkiye Avrupa Birliği Derneği’nin başkanı olan Prof. Dr. Turan, ayrıca Brüksel'deki European Movement International’in de Türkiye Konsey başkanıdır. Kendileri Dialogue Sud Nord Mediterranée' adlı vakfın (Brüksel) ve TESEV’in ( Istanbul) kurucularındandır. "Finans Dünyası” dergisinin editörler kurulunda olan Prof. Turan ayrıca 2010 -2012 yılları arasında Fransızca yayınlanan ‘Aujourd’hui la Turquie’ adlı gazetede köşe yazıları yazmıştır. Prof. Turan, 1967 yılında lisans derecesini Kahire Amerikan Üniversitesi’nden, doktorasını ise 1974 yılında İstanbul Üniversitesi’nden almıştır. Temmuz 2011- Mayıs 2019 arasında Turabder başkanlığını yürütmüştür. Bildiği yabancı diller Fransızca ve İngilizce dir.

Doç. Dr. Zeynep ALEMDAR

Eski Başkan

Okan Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi dekanıdır. Akademik çalışmaları uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanlarında Avrupa Birliği, sivil toplum, demokratikleşme ve kadın hareketleri konularına odaklanan Prof. Dr. Zeynep Alemdar, Türkiye’de Dış Politikada Kadınlar girişiminin de kurucusudur. Pek çok ülkede farklı pozisyonlarda seminer ve dersler vermiş, ABD’de Portland Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 2014 yılında Carnegie Endowment for International Peace örgütünün Avro- Atlantik Güvenlik programında 40 yaşın altında 40 liderden biri olarak seçilmiştir. Halen European Leadership Network’ün Genç Nesil Liderler Forumu üyesidir. Galatasaray Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra Kentucky Üniversitesi’nde uluslararası ticaret ve diplomasi alanında yüksek lisans ve siyaset bilimi alanında doktora derecesini almıştır.