TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

By Etkinlikler

Türkiye – Avrupa Birliği Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17.06.2021 Perşembe günü saat 11:00’de, dernek merkezi olan Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi Binası Tuzla/İstanbul adresinde, aşağıda yer alan gündem maddeleri ile gerçekleştirilecektir.

Toplantı yeter sayısının yukarıda belirtilen gün ve saatte sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 24.06.2021 Perşembe günü saat 11:00’de, dernek merkezi olan Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi Binası Tuzla/İstanbul adresinde aşağıda yer alan aynı gündem maddeleri ile gerçekleştirilecektir. 

Türkiye – Avrupa Birliği Derneği Tüzüğü 8. maddesi ve Dernekler Yönetmeliği 14. maddesi uyarınca 02.06.2021 tarihinde Yenigün Gazetesi ve Dernek web sitesinde ilan edilmesi suretiyle Olağan Genel Kurul toplantısına çağrı yapılmakta olup, sayın üyelerimizin toplantıya katılım sağlamaları saygılarımız ile rica olunur.

GÜNDEM

 1. Açılış,
 2. Saygı duruşu,
 3. Toplantıyı yönetmek üzere Başkan, Başkan Vekili ve Yazman’dan oluşacak Divan Heyeti’nin seçimi,
 4. Divan Heyeti’ne Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzası hususunda yetki verilmesi,
 5. 2019 ve 2020 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporları, Denetim Kurulu raporları müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
 6. 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçe ve Dernek mali tablo ve hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
 7. 2019 ve 2020 yıllarına ait işlem, muamele ve hesaplardan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hakkında karar alınması,
 8. Dernek ihtiyaçları için gerekli olması durumunda taşınmaz malların satın alınması, bağış, vasiyet yolu ile Derneğe intikal edenlerin Dernek üzerinde intikal ve tescil işlemlerinin yapılması, mülkiyetten başka ayni hakların oluşturulması veya taşınmaz mallar üzerinde mülkiyetin dışındaki ayni hakların başkaları lehinde oluşturulması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hakkında karar alınması,
 9. Dernek Tüzüğü’nün “Derneğin Amacı ve Araçları” başlıklı 2. maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması,
 10. Dernek Tüzüğü’nün “Derneğe Üye Olma Hakkı” başlıklı 4. maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması,
 11. Dernek Tüzüğü’nün “Genel Kurula Çağrı Usulü” başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması,
 12. Dernek Tüzüğü’nün “”Yönetim Kurulunun Oluşumu” başlıklı 10. maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması,
 13. Dernek Tüzüğü’nün “Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri” başlıklı 11. maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması,
 14. Dernek Tüzüğü’nün “Avrupa Hareketi Türkiye Ulusal Konseyinin oluşturulması ve Görev ve Yetkileri” başlıklı 12. Maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması,
 15. Dernek Tüzüğü’nün “Avrupa Evi Kurulu’nun Oluşturulması, Görev ve Yetkileri” başlıklı 13. maddesinin kaldırılması hakkında karar alınması,
 16. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hakkında karar alınması,
 17. Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hakkında karar alınması,
 18. 2021 yılına ait tahmini bütçe ve faaliyetlerin onaylanması hakkında karar alınması,
 19. Kapanış.

 

GENEL BAŞKAN 

                                                                                                                 PROF. DR. ZEYNEP ALEMDAR

TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

By Etkinlikler

TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ DERNEĞİ 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Türkiye – Avrupa Birliği Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28.05.2021 Cuma günü saat 11:00’de, dernek merkezi olan Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi Binası Tuzla/İstanbul adresinde, aşağıda yer alan gündem maddeleri ile gerçekleştirilecektir.

Toplantı yeter sayısının yukarıda belirtilen gün ve saatte sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 15.06.2021 Salı günü saat 11:00’de, dernek merkezi olan Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi Binası Tuzla/İstanbul adresinde aşağıda yer alan aynı gündem maddeleri ile gerçekleştirilecektir. 

Türkiye – Avrupa Birliği Derneği Tüzüğü 8. maddesi ve Dernekler Yönetmeliği 14. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinde Yenigün Gazetesi ve Dernek web sitesinde ilan edilmesi suretiyle Olağan Genel Kurul toplantısına çağrı yapılmakta olup, sayın üyelerimizin toplantıya katılım sağlamaları saygılarımız ile rica olunur.

GÜNDEM

 1. Açılış,
 2. Saygı duruşu,
 3. Toplantıyı yönetmek üzere Başkan, Başkan Vekili ve Yazman’dan oluşacak Divan Heyeti’nin seçimi,
 4. Divan Heyeti’ne Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzası hususunda yetki verilmesi,
 5. 2019 ve 2020 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporları, Denetim Kurulu raporları müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
 6. 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçe ve Dernek mali tablo ve hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
 7. 2019 ve 2020 yıllarına ait işlem, muamele ve hesaplardan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hakkında karar alınması,
 8. Dernek ihtiyaçları için gerekli olması durumunda taşınmaz malların satın alınması, bağış, vasiyet yolu ile Derneğe intikal edenlerin Dernek üzerinde intikal ve tescil işlemlerinin yapılması, mülkiyetten başka ayni hakların oluşturulması veya taşınmaz mallar üzerinde mülkiyetin dışındaki ayni hakların başkaları lehinde oluşturulması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hakkında karar alınması,
 9. Dernek Tüzüğü’nün “Derneğin Amacı ve Araçları” başlıklı 2. maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması,
 10. Dernek Tüzüğü’nün “Derneğe Üye Olma Hakkı” başlıklı 4. maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması,
 11. Dernek Tüzüğü’nün “Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri” başlıklı 11. maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması,
 12. Dernek Tüzüğü’nün “Avrupa Hareketi Türkiye Ulusal Konseyinin oluşturulması ve Görev ve Yetkileri” başlıklı 12. Maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması,
 13. Dernek Tüzüğü’nün “Avrupa Evi Kurulu’nun Oluşturulması, Görev ve Yetkileri” başlıklı 13. maddesinin kaldırılması hakkında karar alınması,
 14. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hakkında karar alınması,
 15. Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hakkında karar alınması,
 16. 2021 yılına ait tahmini bütçe ve faaliyetlerin onaylanması hakkında karar alınması,
 17. Kapanış.

 

GENEL BAŞKAN 

                                                                                                                 PROF. DR. ZEYNEP ALEMDAR

 

9 Mayıs Avrupa Günü’nü Kutluyoruz

By Etkinlikler

9 MAYIS AVRUPA GÜNÜ PANELİ:

ÇALKANTILI DÜNYADA AVRUPA’NIN GELECEĞİ VE TÜRKİYE

9 Mayıs 2019 Perşembe, 13.00-16.00

TOBB Plaza Konferans Salonu, Levent, İstanbul

Türkiye-AB Derneği (TURABDER) ve İktisadi Kalkınma Vakfı 9 Mayıs Avrupa Günü’nü beraber kutluyor. Avrupa’nın geleceği ve Türkiye ile ilişkileri başlıklı panelimizde, Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde yükselen popülizm ile Avrupa’nın geleceği konusunda kaygılar, genişleme konusunda hakim olan suskunluğa karşın iki tarafın da zedelemek istemediği ekonomik ilişkiler ve önümüzdeki yıllarda da günlük hayatımızı etkilemeye devam edecek olan göç krizi ele alınacak. 9 Mayıs 2019 Perşembe Avrupa Günü’nde saat 13:30- 16:00 arası beraber olalım.

13.00-13.30 ​​Kayıt ve ikram

13:30 ​​​Açılış Konuşmaları: ​

Prof. Dr. Gül GÜNVER TURAN, TURABDER Başkanı

Ayhan ZEYTİNOĞLU, İKV Başkanı

13:50 ​​​Panel

Moderatör:  Doç. Dr. Zeynep ALEMDAR, TURABDER,  Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı

Doç. Dr. Çiğdem NAS, İKV Genel Sekreteri, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Sanem BAYKAL, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Deniz ŞENOL SERT, TURABDER, Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Sezin ÖNEY, Gazeteci

15.30-16.00 ​​Soru cevap

Kayıt için: Zuhal Yılmaz, İKV, Tel: 0212 2709300

Vizyon Arayışındaki Avrupa Birliği

By Etkinlikler

Uluslararası İşbirliği Platformunun 26-28 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlediği zirvenin ana teması Barışın Sürdürülmesi ve Herkes  için Kalkınma ve alt başlıkları  Herkes için Kalkınmaya Küresel Tehdit: Ticaret Savaşları ve Yön Arayan Dünyada Sürdürülebilir Geleceğin Kodları. Zirvedeki panellerden biri ise Vizyon Arayışındaki AB  olmuştur. Zirve toplantısının programını https://www.bogazicizirvesi.org/files/9.BZ_Program_Tr-26112018-v1.1.pdf adresinde bulacaksınız. Turabder başkanının düzenlediği ve yönettiği panel ile ilgili bilgiler ise aşağıdadır.

VİZYON ARAYIŞINDAKİ AVRUPA BİRLİĞİ ( 27 Kasım 2018, 14:00 – 15:00) (SALON B)

Açılış Konuşmaları:

Büyükelçi Faruk KAYMAKCI, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye

Büyükelçi George Ciamba, AB İşleri Bakanı, Romanya

Moderatör: Prof. Dr. Gül Günver Turan, Başkan, TURABDER, Türkiye

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Sanem Baykal, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi , Türkiye

Metin Gürcan, Eş Kurucu, Episteme, Türkiye

Nilgün Arısan Eralp, Merkez Direktörü, TEPAV, Türkiye

Nora Neuteboom, Ekonomist, ABN AMRO Grup Ekonomisi, Hollanda

Genel Kurul Toplantısı ( 9 Kasım 2018, Viyana)

By Etkinlikler

Once a year, member organisations of the European Movement International network gather for our Federal Assembly to discuss the state of the organisations, debate the big issues that face Europe, as well as set a course for the organisation to follow in the year ahead.

This year, the Federal Assembly will take place on 9 November in Vienna and it is co-hosted by the EM International and the EM Austria.

All member organisation have the right to be represented by their leadership (or appointed delegates). The EM International Board also meets at the margins of the FA, as do the Political Committees.

 

Göçmenler İçin Sınırlar-Sınırlamalar.

By Etkinlikler

26-28 Ekim 2018 tarihleri arasında Kartepe Zirvesi organizatörleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Göç, Mültecilik ve İnsanlık başlıklı  konferanslar, çalıştaylar, özel ve akademik oturumlar düzenlemiştir.Turabder bu panellerden Göçmenler için Sınırlar-Sınırlamalar adlı panelin moderatörlüğünü yapmıştır. Programı  ve videosunu aşağıda bulacaksınız.

GÖÇMENLER İÇİN SINIRLAR – SINIRLAMALAR  (27 Ekim 2018,  10:10 – 11:10 )

Moderatör

Prof. Dr. Gül Günver TURAN Türkiye Avrupa Birliği Derneği

Konuşmacılar

Prof. Dr. Ilias ILIOPOULOS Atina Üniversitesi

Dr. Elizabeth CHALLINOR Minho Üniversitesi Antropoloji Araştırma Merkezi (CRIA)

Eric TRINKA Amerika Katolik Üniversitesi

Panelin videosu :  https://youtu.be/NFiA4_zregg or IFrame

“Türkiye-AB Katılımı için Farklı Vizyonlar”

By Etkinlikler

TPQ Roundtable: “Differing Visions for Turkey-EU Engagement”

Location: Netherlands Consulate at the Palais de Hollande, Istanbul

Date:  9 October 2018

OVERVIEW

In conjunction with the Spring 2018 Issue of Turkish Policy Quarterly (TPQ) on “Differing Visions for Turkey-EU engagement,” TPQ is holding an in-depth discussion on the prospect of a reset between Brussels and Ankara and the conditions that need to be met. Discussion topics will include key issues on the agenda: visa exemption for Turkish citizens, updating the Customs Union, security cooperation, and maintaining a constructive dialogue on Turkey’s reform agenda. This roundtable will be hosted by the Netherlands Consulate at the Palais de Hollande in Istanbul.

PROGRAM

5:00-5:30pm – Registration

5:30-5:40pm – Opening Remarks

5:40-7:00pm – Panel Presentation

7:00-7:30pm – Open Discussion and Q&A

Marjanne de Kwaasteniet, Newly Appointed Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Turkey

Moderator:

Gül Günver Turan, President, Turkey-European Union Association

Speakers:

Metin Gürcan, Researcher, Istanbul Policy Center

Zümrüt İmamoğlu, Chief Economist, TÜSİAD

Ayhan Zeytinoğlu, President, Economic Development Foundation

Samuel Vesterbye, Managing Director of the European Neighbourhood Council (ENC)

The roundtable discussion will be held in English. After brief presentations by the panelists, the 50-55 participants – including decision makers, opinion leaders, businesspeople, journalists, and academics – will be invited to engage in a lively discussion. A press bulletin will be released following the meeting. The event will be recorded on video, which will be uploaded to TPQ’s website and YouTube channel. A detailed analysis of the roundtable discussion will also be published in an upcoming issue of TPQ. Since 2002, TPQ has held 35 roundtable discussions. Information from our previous roundtables can be found at: http://turkishpolicy.com/events Media coverage of past roundtables of TPQ events can be accessed at: http://turkishpolicy.com/tpq-in-the-media

“Differing Visions for Turkey-EU Engagement”

By Etkinlikler

TPQ Roundtable: “Differing Visions for Turkey-EU Engagement”

Location: Netherlands Consulate at the Palais de Hollande, Istanbul

Date:  9 October 2018

OVERVIEW

In conjunction with the Spring 2018 Issue of Turkish Policy Quarterly (TPQ) on “Differing Visions for Turkey-EU engagement,” TPQ is holding an in-depth discussion on the prospect of a reset between Brussels and Ankara and the conditions that need to be met. Discussion topics will include key issues on the agenda: visa exemption for Turkish citizens, updating the Customs Union, security cooperation, and maintaining a constructive dialogue on Turkey’s reform agenda. This roundtable will be hosted by the Netherlands Consulate at the Palais de Hollande in Istanbul.

PROGRAM

5:00-5:30pm – Registration

5:30-5:40pm – Opening Remarks

5:40-7:00pm – Panel Presentation

7:00-7:30pm – Open Discussion and Q&A

Marjanne de Kwaasteniet, Newly Appointed Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Turkey

Moderator:

Gül Günver Turan, President, Turkey-European Union Association

Speakers:

Metin Gürcan, Researcher, Istanbul Policy Center

Zümrüt İmamoğlu, Chief Economist, TÜSİAD

Ayhan Zeytinoğlu, President, Economic Development Foundation

Samuel Vesterbye, Managing Director of the European Neighbourhood Council (ENC)

The roundtable discussion will be held in English. After brief presentations by the panelists, the 50-55 participants – including decision makers, opinion leaders, businesspeople, journalists, and academics – will be invited to engage in a lively discussion. A press bulletin will be released following the meeting. The event will be recorded on video, which will be uploaded to TPQ’s website and YouTube channel. A detailed analysis of the roundtable discussion will also be published in an upcoming issue of TPQ. Since 2002, TPQ has held 35 roundtable discussions. Information from our previous roundtables can be found at: http://turkishpolicy.com/events Media coverage of past roundtables of TPQ events can be accessed at: http://turkishpolicy.com/tpq-in-the-media

Differing Views on Turkey-EU Engagement

By Etkinlikler

The Turkish Policy Quarterly (TPQ) organized a roundtable on Turkey-EU Relations which took  place on Tuesday, October 9th at the Netherlands Consulate at the Palais de Hollande. The topics of the panel moderated by TURABDER’s president included key issues on the agenda: visa exemption for Turkish citizens, updating the Customs Union, security cooperation, and maintaining a constructive dialogue on Turkey’s reform agenda. The program was as follows

Program:

5:00-5:30pm – Registration

5:30-5:40pm – Opening Remarks by Marjanne de Kwaastenietthe Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Turkey

5:40-7:00pm – Panel Presentation

7:00-7:30pm – Q&A Discussion

Moderator:

Gül Günver Turan, President, Turkey-European Union Association

Speakers:

Ayhan Zeytinoğlu (TBC), President, Economic Development Foundation

Zümrüt İmamoğlu (TBC), Chief Economist, TÜSİAD

Metin Gürcan, Researcher, Istanbul Policy Center

Samuel Vesterbye, Managing Director of ENC