Türkiye Avrupa Birliği Derneği (TURABDER) 15. ci Olağan Genel Kurulu  26 Mayıs 2017 tarihinde yapıldı. Yeni Turabder Yönetim Kurulu’nda Gül G. Turan, Zeynep Alemdar, Deniz Sert, Ela Taşkent, Rana Birden Çorbacıoğlu, Haluk Tükel ve Fikret Erkut Emcioğlu yer aldı. Yeniden Turabder başkanı seçildiği kurulda konuşan Gül G. Turan Türkiye’nin demokratikleşmesinde ve kalkınmasında AB sürecinin olumlu etkileri olduğunu ve bu sürecin temel hak ve özgürlüklerin tesisi, hukukun üstünlüğü ve yapısal reformların gerçekleşmesinde önemli bir çıpa olduğunu hatırlatmıştır.