Haberler

Pascal Lamy Sanayi Odasının Davetlisi Olarak İstanbul’a TTIP Hakkında Konuşmak için Geldi.

By 14/02/2016Nisan 25th, 2020No Comments

Dünya Ticaret Örgütü’nün eski başkanı ve Jacques Delors Enstitü’sünün emeritüs başkanı Pascal Lamy, İstanbul Sanayi Odasının 13 Şubat 2016 ‘da düzenlediği toplantının ana konuşmacısıydı.

Lamy konuşmasına ticareti engelleyen uygulamaları açıklamakla başladı . Ticarete konu olan malların karşı karşıya kaldıkları  maliyetin  % 5 inin gümrük tarifelerinden (ortalama gümrük oranları göz önünde tutulduğunda) , %10 ‘unun sınırları geçerken karşılaşılan maliyetlerden ,- %20 sinin ise çeşitli standardlara ve uygulanan ticareti düzenleyici kurallara uyum zorluğundan kaynaklandığını ifade etti. Ticaretin geliştirilmesi için yürütülen çalışmaların bu standalara, kurallara uyum konularınna yönelmeleri gerektiğini belirttikten sonra bugünün yeni ticaret dünyasında nelerin amaçlandığına geçti.

Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’nın (TTIP’nin) bilinen geleneksel ticaret ve yatırım anlaşmalarından çok farklı, çok daha kapsamlı,  çok daha boyutlu olduğunu ifade etti. Avrupa Birliği’nin (AB’nin) mallarının %80’ inini, hizmetlerinin %20 sini liberalleştirilmesini ancak 30 yılda gerçekleştirebildiğini hatırlarsak, .TTIP’nin hedeflerine ulaşılmasının  zaman alacağını kaçınılmazlığı üzerinde durdu.

Bu yeni ticaret dünyasının düzenini artık korumacı olarak nitelendirilemeyeceğini, “korumacılığın” yerini “önlemciliğe” bıraktığını ifade etti. Eski ticaret dünyasında uygulanan ticaret politikaları üreticileri korumaya yönelik iken, bugünün yeni düzeninde hedef tüketicileri korumaktır. Tüketici sağlığını, güvenliğini, işçilerin haklarını, hayvanların korunmasını ve çevrenin korunmasını hedef alan yeni standard ve kurallar geliştirilmiştir. Bugün tüketilen gıda mallarının, ürünlerin içindeki maksimum pesitsit kalıntıları gibi standardların değiştirilmesi mümkün değildir ve bu kurallara uyan herkes gelişmiş pazarlara ve bu standartları uygulayan diğer ülkelere ürünlerini satabilecektir.

Lamy TTIP ile ilgili müzakerelerin  %80 inin  tüketiciyi koruma standartlarının uyumlu kılmasıyla ilgili olduğunu ve geri kalan %20 sinin ise geleneksel ticaretin konusuna giren gümrük tarifeleri ve pazara giriş şartları ve yolları ile ilgili olduğunu söyledi. TTIP ile  bir gerçek transatlantik tek pazar kurulduğunda, bu pazar dünya gayrı safi hasılasının %40 ını ve dünya ticaretinin ve yatırımlarının büyük bir bölümünü kapasayacaktır.

Lamy, gidilecek yolun zor olduğunu belirtmeyi ihmal etmemiştir. Siyasi liderlerin TTIP’yi yeterli biçimde açıklamamış olmaları, görüşmelerin yeterince şeffaf olmaması, TTIP karşıtı hareketlerin gelişmesine yol açmıştır. Bu iddialı planın 850 milyon tüketiciyi kapsayacağını ve dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesini oluşturacağının liderlerce iyice açıklanması gerektiğini vurguladı. Bazı konuların cözümünde zorluk çekilmesinin altında ABD ve AB liler arasında kültürel farklılıklardan kaynaklandığını ve neticede bu anlaşmanın 2019 baharında önce sonuçlanamayabileceğini ifade etti.