On Migrant Women

By Göç ve Mülteciler

Turkey-European Union Association Board Member Deniz Şenol Sert participated at the panel discussion entitled Unlocking the Potential: Women Leadership for a Human-Centric, Environment-Friendly Future at the 8th Bosphorus Summit. Below is the summary of her presentation that focused on migrant women:

“How can we unlock the potential of women? I would have a basic argument that would hopefully let us rethink about stereotypes in relation to migration, specifically migrant women, and show migration as a means to unlock this potential. We have a tendency to talk about migration within negative terms. I would try to provide an alternative perspective here. As one of the previous presenters has mentioned, one cannot realize her potential without struggle. We should remember that migration is an element of such struggle.

Maybe the first stereotype about migration is that entire continents are packing up their suitcases to come and invade our countries or cultures. In fact, based on figures shared by the IOM (all of the figures I will share here are from the same source) there are 244 million migrants in the world, which is 4% of the world population. We are only speaking about 4%. The number of refugees is much less: 19.6 million.

A second stereotype usually visualizes migrants as men. In fact, 50% of both migrants and refugees are women. When realizing the presence of women within this group, a third stereotype appears where women are mostly presented as destitute victims. In fact, these women are humans with agency. In 2015, international migrants sent home $433 billion worth of remittances, which is three times the Official Development Assistance the same year ($132 billion). Migrant women participated in this transaction as much as their male counterparts.

Moreover, migrant women participate in labor force more than non-migrant women. Compared to 73% of migrant women, there are only 64% of non-migrant women who are participating in work force. Almost every 6th domestic worker in the world is an international migrant, and women make up 73% of the international migrant domestic workers. However, unfortunately, as of November 2017 only 24 countries signed and ratified the ILO Convention on Domestic Workers.

As I have stated about 50% of refugees in the world are women and girls. Yet, only 4% of projects in UN inter-agency appeals were targeting women and girls in 2014. Given the fact that half of the Syrians are women and girls in Turkey, we also need to look at the funds received from the EU in relation this matter. I would argue that given the policy vacuum at the initial years of their arrival, Syrians in Turkey, and women in particular, has achieved a lot. They now have their own civil society organizations, trying to join the labor force to earn a living for their families.

Overall, I would like to draw your attention to the agency of these people, and urge all of us to think no only outside the box, but think as if there is no box.”

AB Gününde Göç Meselesinin İncelenmesi

By Göç ve Mülteciler

 Genel Sonuç : Avrupa Günü’nün World Café bölümünde öğrencilerin göç konusundaki Önerileri

Göç ile ilgili olarak tartışılan ilk konu Avrupa Birliği’nden gelecek olan fonların kullanımı ile ilgiliydi. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, gelecek fonları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD’a aktarılmasını istemesi ile ilgili olarak iki görüş öne çıktı: AFAD’ın fon kullanımında şeffaflığın nasıl sağlanacağı ve halihazırda göç ile ilgili gerekli yeni politikaların artık afet ya da acil durum olarak anlaşılmaması gerektiği. Ayrıca bu fonların tüm sığınmacılara ulaşılabilir hale getirilmesi gerektiği de görüşler arasındaydı. Katılımcılar, denetimli bir sivil toplum aracılığıyla, bu fonların etkin kullanılması için neler yapılması gerektiğini tartıştılar. Özellikle 18 yaş altındakilerin entegrasyonunu sağlamak adına eğitime ve genel olarak sağlık ve sosyal güvenliğe fon ayrılması gerektiği konusunda hemfikir olundu. Buna göre:

 • Fonların tek bir elde toplanmaması;
 • Denetim konusunda Avrupa Birliği ve Türkiye’den, kamu ve sivil toplumun birlikte oluşturduğu kontrollü bir denge-fren sisteminin geliştirilmesi;
 • Gelen hibenin barınma, eğitim, istihdam, sağlık, vb. alanlara ayrılması; çalışma konularının belirlenerek bütçelenmesi; dağılımın raporlanması ve değerlendirilmesi;
 • Denetimlerin bağımsız bir komisyon tarafından denetlenip yönetilmesi;
 • Öncelikli alanların çocukları kapsaması;
 • Eğitim alanında dil eğitimi, mesleki oryantasyon, kadınlara yönelik eğitimler (girişimciliğe teşvik) ve çocuklar için okul öncesi temel eğitim ve ilkokul eğitimi konularında geniş ölçekli bir politika oluşturulması ve uygulanması;
 • Geçici koruma altında kayıtlı Suriyelilerin yarısını 18 yaş altı bireyler oluşturduğu bilgisine dayanarak, bu kişilerin topluma kazandırılmaları için eğitimde gerekli adımların atılması; özellikle lise çağındaki çocuklar için müfredata Arapça dil eğitimi eklenmesi;
 • Annelerin çocukların eğitimindeki önemli rolü göz önüne alınarak, kadınlara mikro krediler verilmesi;
 • Göçmenlerin özellikle Anadolu’nun kalkınmasındaki rolünü artırmak adına, bölgesel olarak rekabetin az olduğu yerlerde iş kolları kurulması;
 • Göçmenlerin iş piyasasında iş kollarına göre ayrıştırılması;
 • Eğitimli göçmenlerin (özellikle entegrasyonda yaygın etkisi olacak olan doktor, öğretmen, vb.) denklikleri konusunda süreçlerin iyileştirilmesi;
 • İstihdam konusunda çalışma izni alımının kolaylaştırılması; kadınlar için İSMEK benzeri pozitif ayrımcılık içerecek kursların oluşturulması;
 • Eğitim sistemine adaptasyon, mesleki eğitim ve Türkiye toplumundaki Suriyeliler hakkında yaygın dezenformasyona karşı iki yönlü ve kapsamlı bir entegrasyon politikası oluşturulması;
 • Göç konusunda deneyimli ülkelerden iyi örnekler alınması ve entegrasyon politikasının aşamalarını belirlemede bu fikirlerden faydalanılması;
 • Sadece Suriyelileri değil, iç göç, dış göç ve diğer ülkelerden gelecekte gelme olasılığı olan sığınmacıları da kapsayan sürdürülebilir bir göç politikası tartışmasının başlatılması.

 

Göç ve Mülteciler

By Göç ve Mülteciler

ÖzÜ Göç Araştırmaları Ağı, göç alanında Özyeğin Üniversitesi, yerel ve uluslararası kurumlarda gerçekleştirilmiş, özellikle Türkiye’de göç hareketleri ve göçmenlik konusu üzerinde yapılan çalışmaların paylaşımı ve toplanmasını sağlayarak, bu alandaki literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Türkiye iki milyondan fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapmaktadır. Son yıllarda bölgede artmakta olan göçmen krizlerine, özellikle Suriyeli göçmenler ile ilgili yapılan çalışmaları toplayarak bu alanda çalışan araştırmacılara katkı sağlamaktadır. Konu ile ilgili temel araştırmaların bazıları aşağıda sıralanmıştır:

Kaynak: http://labs.ozyegin.edu.tr/ozumigs/

1) Launched as a project of the Migration Policy Centre (MPC) at the European University Institute http://syrianrefugees.eu is a snapshot of the repercussions of the Syrian refugee crisis for both Syria’s neighbors and the European Union. The website holds a series of studies conducted by local researchers on behalf of the MPC at the end of 2012 and an update carried out in 2014. Senay Ozden’s report on Turkey is a must read! You can download itSyrian Refugees in Turkey.

2) The UN Refugee Agency summarizes its operations in Turkey online. The link to the webpage is http://www.unhcr.org/ .

3) Migration Policy Institute has recently published a report written by Director of the Migration Research Center at Koc University, MiReKoc, Prof. Ahmet Icduygu, which is entitled as Syrian Refugees in Turkey: The Long Road Ahead. You can download here: MPI-Report-Syria.

4) Another report is published by the Hacettepe University Migration and Politics Research Centre entitled Syrians in Turkey: Social Acceptance and Integration Research, available at HUGO-REPORT-Syrians in Turkey.

5) Brookings Report written by Prof. Kemal Kirisci is entitled Syrian Refugees and Turkey’s Challenges: Going Beyond Hospitality can be downloaded Syrian Refugees and Turkeys Challenges May 14 2014.

6) Republic of Turkey Ministry of Interior Directorate General of Migration Management updates its official website on the subject frequently. The link is http://www.goc.gov.tr/Main/.

7) The website of Hamisch – The Syrian Cultural House in Istanbul is worth checking to be able to go beyond misrepresentations by fostering deeper understanding of Syrian society and culture. http://hamisch.org

8) Refugee Studies Centre Oxford Department of International Development published a report prepared by Hashem Ahmadzadeh, Metin Çorabatır, Leen Hashem, Jalal Al Husseini and Sarah Wahby with contributions from Farah Akel, Maha Alasil, Zeina Bali and Hoshang Waziri and supervised by Dawn Chatty, which is entitled Ensuring Quality Education for Young Refugees from Syria (2014). For the full report, please click.

9) Fikret Hassa and Metin Çorabatır has conducted a research project for İGAM (Association for Research Centre on Asylum and Migration), which is a Case Study of NGO Activities in Safeguarding the Rights of the Syrian Refugees and Increasing Their Quality of Life in Three Border Provinces of Turkey. For the full report in Turkish, English and Arabic, please click.

10) Sabr Centre ve Middle East Development Network (MDN) has published a report on Syrian-Türkish Harmonization: Study on the Syrian-Turkish Harmonization in Gaziantep, which is a statistical study that addressed Syrians and Turks living in Gaziantep. For the full report in English, please click.

11) Anti-Syrian racism in Turkey – Doğuş SİMSEK
‘A wave of xenophobia is ruining the lives of Syrian refugees in Turkey where they are seen as criminals, accused of stealing jobs and responsible for anything that goes wrong. Media incitement and state inaction fuel the flames.’
Click here for accessing the article

12) ORSAM Report No: 195, January 2015, “Effects of the Syrian refugees on Turkey”
Click here for accessing the article

13) ORSAM Report No: 196, January 2015, “The economic effects of Syrian refugees on Turkey: A synthetic modelling”
Click here for accessing the article

14)”We will stop here and go no further: Syrian university students and scholars”, October 2014, By: Keith David Watenpaugh, Adrienne L. Fricke, James R. King
Click here for accessing the article

15) Ad.dar (“home” in Arabic) (A community center for Syrian and Palestinian Syrian refuges in Istanbul), is an all-volunteer, non-political, non-religious, multi-cultural community initiative established for Syrian and Syrian- Palestinian refugees living in Istanbul.
Click here for accessing the Link

16)Mathis Wagner – The impact of Syrians Refugees on the Turkish Labour market
Click here for accesing the Link

17) Doç Dr. M. Murat Erdoğan & Dr. Can Ünver – Türk İş Dünyasının Türkiyedeki Suriyeliler konusundaki görüş, beklenti ve önerileri – This is a new report that viewing Turkish bussiness world expectations and suggestions for Syrians in Turkey. However unfortunately this report currently only available in Turkish.
Click here for accessing the Link

18) BOOK, The Welfare of Syrian Refugees : Evidence from Jordan and Lebanon – Verme, Paolo; Gigliarano, Chiara; Wieser, Christina; Hedlund, Kerren; Petzoldt, Marc; Santacroce, Marco. 2016
Click here for accessing the Link

19) Turkey’s response to the Syrian refugee crisis and the road ahead (English) – World Bank Group- Social, Urban, Rural & Resilience, December 2015
Click here for accessing the Link

20) Presenting the MSF report “Obstacle Course to Europe: a policy-made humanitarian crisis at EU borders