Bir Toplantıya başlarken söylenen

By Dış İlişkiler

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünün düzenlediği panelde moderatörlük yapan Prof. Gül Günver Turan’ın açılış konuşması:

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ : YENİ REALİTELER

2018 başında Dünya Ekonomik Forumu 2017 Global Shapers Anketine dayanarak dünyadaki en kritik 10 sorununu sıralamış. Bunlar

İklim değişikliği,

Geçmişten farklı tipte küçük ölçekli savaşlar, ülke içlerinde ise büyük ölçekli çatışmalar

Gelir eşitsizliği

Yoksulluk

Dini Çatışmalar

Kamu hesap verilebilirliği, şeffaflık yokluğu

Yiyecek ve su güvenliği sorunu

Eğitim eksikliği

Güvenlik sorunları, terörizm

Ekonomik fırsat eksikliği ve işsizlik

Bunlara 2018 de bir yenisini de ekleyebiliriz : Ticaret savaşları. ABD, Çin  ve Avrupa arasında yaşanmaya başlanan ticaret anlaşmazlıkları ve bunların gelişmekte olan ülkelere yansımaları.

Meseleye Avrupa Birliği açısından alırsak karşılaşılan sorunların AB nin birliğini tehdit ettikleri düşünülebilir. Zira

Güney AB ülkelerinde yaşanan euro borç krizi süregidiyor

Savaş ve yoksulluktan kaçan binlerce insan Avrupa kapılarında hala bekliyor ya da oraya sızabilmiş vaziyetteler

AB ülkelerinde giderek güçlenen sağcı ve popülist dalganın durdurulamayacağı ve demokrasinin temel ilkelerini giderek tehdit edeceği korkusu yaşanıyor (Bakınız aşağıdaki haritaya)

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünün düzenlediği Türkiye AB İlişkileri adlı panelde yapılan açılış konuşması

Brexitin 12 Aralık tarihinde gerçekleşmesi halinde bir domino etkisiyle başka ülkelere de sirayet edebileceği düşünülüyor.

Batı Balkanların AB ye üyeliklerinin  geri bir tarihe atılmış olması, Çin ve Rusya’nın bu bölgeyi etkisi altına almaya devam etmesi yeni korkular yaratıyor

Vizigrad ülkeleri, Bulgaristan ve Romanya ikinci sınıf üye olarak görülmekten şikayetçi.

Anlaşılacağı üzere  AB de dünyanın tamamında olduğu gibi kritik bir devrededir. Bizi bugün ilgilendiren AB nin çalkalanan bir dünyada istikrar alanı olarak kalıp kalamayacağı sorusudur.

İşte bugün bizler, 4 kadınlı bu panelde bu karmaşık ortama Türkiye kartını  katmaya çalışacağız. Kendine has iç ve dış sorunları olan Türkiye’mizin kendi sorunlarına da çözüm bulamamış AB ile olan ilişkilerini irdelemeye çalışacağız. Bugün AB ile olan  ilişkilerimizin içeriğine bakıldığında iki konunun ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Biri tamamen iktisadi : gümrük birliğinin yenilenmesi ve vize sorunu , diğeri ise hem sosyal, hem siyasi hem de iktisadi yönleri olan göç, mülteci meselesi.

TEPAV’dan Nilgün Arısan Eralp Gümrük birliği ve vize meselesini ele alacak , Özyeğin Üniversitesinden Deniz Şenol Sert göç meselesini irdeleyecek. Son olarak ta Sabancı Üniversitesinden Senem Aydın Düzgit gerek Türkiye’deki gerek  Avrupa Birliğindeki  güncel şartlar altında  Türkiye için tam üyelik öngörülebilir mi, gelecekte neler olabilir sorularının yanıdını bulmaya çalışacak.

Uluslararası Avrupa Hareketi’nin Atatürk Havaalanına yapılan Saldırıya Gösterdikleri Tepkiler

By Dış İlişkiler

Petros Fassoulas Secretary General
29th June 2016 – 13:32 GMT

Following the deadly attacks at Istanbul’s Atatürk airport, the European Movement International shares its condolences with the family and friends of the 41 victims and 239 wounded.

The attack on Europe’s third-busiest airport is only the latest in a series of suicide bombings in Turkey. In the face of yet another tragic and senseless attack striking our continent, we are one. We share in one another’s grief.

We also send our thoughts to our colleagues at the European Movement Turkey, who work with many civil society partners throughout Turkey. Their work is essential at this time of rising xenophobia and extremist actions. In common with our colleagues, the European Movement International holds true to the values of freedom, tolerance and respect for human rights that are the hallmarks of an open and progressive society.

Jo Leinen  President  Fri, Jul 1, 2016 at 4:07 PM

Dear Günver,

I followed with deep disgust the bomb attack on the international airport in Istanbul. The city is now once more the target of terrorists. In fact, the whole of European Movement International is in solidarity with the European Movement Turkey. The fight against terrorism unites us against all national borders.

Please communicate this message to all our friends in your lovely country.

Kind regards,

Jo Leinen