TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI – 13.06.2024

By Haberler

Türkiye – Avrupa Birliği Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13/06/2024 Perşembe günü saat 10:00’da, dernek merkezi olan Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi Binası Tuzla/İstanbul adresinde, aşağıda yer alan gündem maddeleri ile gerçekleştirilecektir.

Toplantı yeter sayısının yukarıda belirtilen gün ve saatte sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 03/07/2024 Çarşamba günü saat 10:00’da, dernek merkezi olan Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi Binası Tuzla/İstanbul adresinde aşağıda yer alan aynı gündem maddeleri ile gerçekleştirilecektir.

Türkiye – Avrupa Birliği Derneği Tüzüğü 8.maddesi ve Dernekler Yönetmeliği 14.maddesi uyarınca 28/05/2024 tarihinde Hürses Gazetesi ve Dernek web sitesinde ilan edilmesi suretiyle Olağan Genel Kurul toplantısına çağrı yapılmakta olup, sayın üyelerimizin toplantıya katılım sağlamaları saygılarımız ile rica olunur.

GÜNDEM:

 1. Açılış,
 2. Saygı duruşu,
 3. Toplantıyı yönetmek üzere Başkan, Başkan Vekili ve Yazman’dan oluşacak Divan Heyeti’nin seçimi,
 4. Divan Heyeti’ne Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzası hususunda yetki verilmesi,
 5. 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporları, Denetim Kurulu raporları müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
 6. 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçe ve Dernek mali tablo ve hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
 7. 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ait işlem, muamele ve hesaplardan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hakkında karar alınması,
 8. Türkiye Avrupa Birliği Derneği Tüzüğü sair maddelerinin tadili hakkında karar alınması,
 9. Dernek ihtiyaçları için gerekli olması durumunda taşınmaz mallarının satın alınması, bağış, vasiyet yolu ile Derneğe intikal edenlerin Dernek üzerinde intikal ve tescil işlemlerinin yapılması, mülkiyetten başka ayni hakların oluşturulması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hakkında karar alınması,
 10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hakkında karar alınması,
 11. Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hakkında karar alınması,
 12. 2024 yılına ait tahmini bütçe ve faaliyetlerin onaylanması hakkında karar alınması,
 13. Kapanış.

GENEL BAŞKAN

AYŞE ZEYNEPHAN GEMİCİOĞLU

WEBINAR: “AB Yeşil Mutabakatı ve AB-Türkiye İlişkileri Üzerindeki Etkisi“

By Haberler

TURABDER VE EMI, “AB YEŞİL MUTABAKATI VE AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ” BAŞLIKLI BİR WEBİNAR DÜZENLEDİ.

 

Türkiye Avrupa Birliği Derneği – Avrupa Hareketi Türkiye (TURABDER) , 10 Mayıs 2022 tarihinde Uluslararası Avrupa Hareketi (European Movement International, EMI) işbirliğiyle “AB Yeşil Mutabakatı ve AB-Türkiye İlişkileri Üzerindeki Etkisi’ başlıklı bir webinar düzenledi. Moderatörlüğünü TURABDER Başkanı Av. Zeynephan Gemicioğlu’nun üstlendiği webinarda, Avrupa Yeşil Mutabakatı ayrıntılarıyla incelendi. Söz konusu mutabakatın Türkiye’nin siyasetine, ticaretine ve AB ile ilişkilerine etkisi mercek altına alındı.

 

Etkinliğimizi izlemek için tıklayınız

 

 

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye’nin, Avrupa Birliği ile Yeşil Mutabakat hususunda yakınlaşma adımlarını attığını ve Türkiye’nin Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nı hazırladığını söyledi. Türkiye’nin bu alanda AB’den fon desteği beklediğinin altını çizdi.

Avrupa Komisyonu İklim ve Eylem Genel Müdür Yardımcısı Clara de la Torre, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Avrupa’nın ve komşularının ekonomisini dönüştürmek ve geleceğe hazırlamak için başlı başına bir fırsat olduğunu vurguladı. Dünyada gündem maddeleri olan Kovid-19 pandemisi ve Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının da Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın hızlıca uygulanması gereğinin kanıtı olduğunu belirtti.

AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Türkiye ve Avrupa Birliği’nin ekonomik partner olduklarını ve Yeşil Mutabakat hususunda fon desteğinin şart olduğuna bir kez daha hatırlattı.

Avrupa Çevre Politikası Enstitüsü’nde (Institute for European Environmental Policy, IEEP) Küresel Zorluklar ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Ekibi Başkanı Antoine Oger, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin önemli ticaret ortakları olduğunu Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın sadece bir yeşil büyüme ve çevreyi koruma modeli sunmadığını, aynı zamanda bir ekonomik büyüme modeli teşkil ettiğini katılımcılarla paylaştı.

TURABDER Eski Başkanı Prof. Dr. Gül Günver Turan 12. Boğaziçi Zirvesi’nde “AB Ticaret Anlaşmaları ve Yeşil Mutabakat” Oturumunu Yönetti.

By Haberler

TURABDER eski başkanı Sayın Prof. Dr. Gül Günver Turan; 12. Boğaziçi Zirvesi’nde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı, İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisi Sir Dominic Chilcott, Norveç-Türkiye Büyükelçisi Erling Skjönsberg, Eski Büyükelçi- Global İlişkiler Forumu Başkanı Selim Yenel ve İKV Genel Sekreteri Çiğdem Nas’ın konuşmacı oldukları ” AB Ticaret Anlaşmaları ve Yeşil Mutabakat” oturumunu yönetti. Oturumda İngiltere, Norveç ve Türkiye örnekleri detaylandırıldı. 06.12.2021-07.12.2021