• google
  • linkedin
  • whatsapp

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. H. Gül Günver TURAN

Genel Başkan

Doç. Dr. Zeynep ALEMDAR

Genel Başkan Yardımcısı

Rana Birden ÇORBACIOĞLU

Genel Sayman

Ela Taşkent

Genel Sekreter

Dr. Haluk Tükel

Üye

Fikret Erkut EMCİOĞLU

Üye

Doç. Dr. Deniz SERT

Üye

İletişim Formu

İletişim Formu

İletişim Formu

İletişim Formu

İletişim Formu

İletişim Formu

İletişim Formu