Avrupa Birliği’nin (AB’nin) yasama organı olarak Avrupa Parlamentosu’nun (AP nin) tüm parti gruplarının desteğiyle aldığı Türkiye ile katılım müzakerelerinin geçici olarak dondurulmasına ilişkin tavsiye kararı üzücüdür. AP bu tavsiye kararını Türki’yedeki insan hakları ve hukukun üstünlüğü ile ilgili olumsuzluklara, idam kararının geri getirilebileceği ve Lozan antlaşması ile iligli yapılan açıklamalara  bağlamıştır. Ancak AP bu sembolik nitelikli tavsiye kararını alırken benzer bir kararın alınması için Avrupa Birliği’nin diğer organları nezdinde bir girişimde bulunmamıştır.

Büyük bir çoğumlukla alınan bu tavsiye kararı  üzücüdür. Yabancı medyadan, yapılan anketlerden ve gidilen toplantılardan da izlenildiği üzere AB ülkelerinin kamuoyu da  benzer bir bakış açısını paylaşmaktadır. Zor bir dönem yaşayan Türkiye’de olağanüstü halin bir an önce bitmesi ve yaşanmakta olan durumların normalleşebilmesi için tüm diyalog kapılarının açık olması şarttır. Bu arada AB ile müzakerelerin devamı ve 23 ve 24 gibi başlıkların açılması büyük önem taşımaktadır