Events

Turkey- European Union Relations Under recent Geopolitical Changes ( November 18, 2017)

By 11/18/2017April 25th, 2020No Comments

Türkiye-Avrupa Birliği Derneği (TURABDER) ve İktisadi Kalkınma Vakfı (IKV)  işbirliğinde 18 Kasım 2017 tarihinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğini ele almak üzere Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde bir panel düzenlendi. Konuyla ilgili öğretim üyelerini, iş dünyası ve STK temsilcilerini ve diğer ilgili paydaşları bir araya getiren etkinliğe, Turabder başkanı Prof. Gül Günver Turan ve İKV Araştırma Müdürü Çisel İleri  katıldı.

İlk açılış konuşmasını yapan Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin Hatay bölgesindeki sıkıntılara dikkat çekti ve Suriyeli sığınmacılar hakkında bilgi verdi. İkinci açılış konuşmasını gerçekleştiren eski Katar ve OECD Büyükelçisi ve TURABDER Üyesi Mithat Rende, teşekkürlerini sunarak başladığı konuşmasında bölgedeki sorunların ve Türkiye-AB ilişkilerinin üzerinde durdu. Devamında düzenlenen “Son Jeopolitik Gelişmeler Işığında Türkiye-AB İlişkileri” başlıklı paneli yöneten TURABDER Başkanı Prof. Dr. Gül Günver Turan, Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmelerin sadece Türkiye’yi değil AB üye ülkelerini de etkilediğini belirttikten sonra sözü panelin ilk konuşmacısı emekli Büyükelçi Yusuf Buluç’a verdi. Eski Büyükelçi son dönemde yaşanan NATO krizi ile ilgili görüşlerinin ardından Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye-NATO ilişkileri hakkında bilgiler paylaştı. Ardından söz alan panelin ikinci konuşmacısı TURABDER Genel Sekreteri Ela Taşkın, AB’deki STK’ların tarihçesine ve küresel krizde oynayabilecekleri role ek olarak AB bütünleşme sürecinde STK’ların önemine dair görüşlerini paylaştı.

Panelde üçüncü olarak Avrupa İstikrar Girişimi (ESI) ve TURABDER Üyesi Erkut Emcioğlu konuştu. Türkiye-AB ilişkilerini fasıllar ve müzakere bağlamında kronolojik olarak ele alan Emcioğlu, özellikle blokajlı 23’üncü fasıl olan “Yargı ve Temel Haklar” ile 24’üncü fasıl olan “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” üzerinde durdu. Erkut Emcioğlu ayrıca katılım öncesi mali yardım aracı olan IPA’ya değinerek Türkiye’nin yararlanma oranlarına ait bazı istatistiki veriler paylaştı. Son olarak söz alan İKV Araştırma Müdürü Çisel İleri sunumunda, Türkiye-AB ticaretinin mevcut durumuna, Gümrük Birliği’nin Türkiye’ye kazandırdıklarına ve şu anki güncellenme gerekliliğinin sebeplerine değindi. Panel, gerçekleştirilen soru-cevap kısmının ardından Panel Başkanı Prof. Dr. Gül Günver Turan’ın değerlendirmeleri ile son buldu.

Tarih:18  Kasım 2017 Cumartesi saat 14:00 – 16:00

Yer: Erol Bilecik Kongre Merkezi, Adnan Menderes Caddesi no 3

Program

14:00 – 14:15              Kayıt

14:15 – 14:20              Açılış Konuşmaları

Hikmet Çinçin, Antakya Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanı

B.E.(E) Mithat Rende, Turabder Üyesi

14:20 – 16:00              Son Jeopolitik Gelişmeler Işığında TürkiyeAvrupa Birliği

                                    İlişkileri

Panelistler            

B.E. (E) Yusuf Buluç

                                   Ela Taşkın, Turabder Genel Sekreteri

Erkut Emcioğlu, Avrupa İstikrar Girişimi (ESI) ve Turabder Üyesi

            Çisel İleri, İktisadi Kalkınma Vakfı Araştırma Müdürü

 

Panel Başkanı            Prof. Dr. Gül Günver Turan, TURABDER Başkanı