Participatory Democracy and Civil Society Dialogue

Justice Freedom and Security Issues Discussed on Europe Day (in Turkish)

By 04/25/2020No Comments

Genel Sonuç : Avrupa Günü’nün World Café bölümünde Öğrencilerin Vurguladıkları Öneriler.

STK’ların Türkiye AB arasındaki ilişkisinde rolünü tartışırken öğrencilerden gelen çözümler:

 • Bütün STK’lar baskı grubu oluşturmalılar.
 • STK’ların bağımsızlığı için bir güvence (yargı&yasa) sağlanmalı.
 • STK’ların topluma daha fazla hizmet vermesi için devletten destek alması (FON)
 • Okularda STK bilincinin oluşturulması için STK rapor ve aktivistlerinin ( adalet-güvenlik- özgürlük alanında) tanıtılması ve genç bireylerde STK gücünün oluşması. Bireylerin, STK’ların devlet üzerinde yapabileceği baskı kuvvetine inanmalarıyla sivil toplum daha gelişecektir.
 • STK’ların özellikle barış süreci ile ilgili daha iyi medyatize edilmesi ve toplumdaki görünüş ve algının geliştirilmesi.
 • STK’ların lobi oluşturması (toplumsal farkındalığı arttırma) STK’ların üniversite ve lise bazında biçimlendirmek için.
 • Sosyal medya çalışmalarının yapılması
 • Bilgiye erişebilirliği arttırmak.
 • Uluslararası STK’lar ile işbirliği sağlayıp destek almak.
 • Uluslararası STK’lardan mentörlük alınabilir.
 • Uluslararası STK’ların Türkiye’de bir ayağı olmasını sağlamak
 • STK’lar ülkede seçim ve referandumları denetlemeli ve şeffaflığı sağlamalıdır.
 • STK’lar (ulusal ve uluslararsı) medya ve basın, ifade özgürlüğü konularında raporlar hazırlaöalı, Türkiye’de bu raporlar ışığında gerekenleri yapmalı.
 • Halk ile STK’lar arasındaki örgütlenle güçlendirilmeli
 • STK’lar ideolojik değil, kapsayıcı hareket ederek bağlantı kurmalı
 • 23 . ve 24. fasıllar kesinlikle açılmalı ve halk bu konuda bilgilendirilmeli.