• google
  • linkedin
  • whatsapp

Yazılar

H. Gül Günver Turan

İdam Cezasının Geri Getirilmesi Üzerine Düşünceler

Türkiye'nin gündeminde uzun zamandır uygulamadığı ve Anayasamızın 15. maddesinde  yapılan bir değişiklikle kaldırdığı idam cezasının geri gelme olasılığı belirdi.  Türkiye 47 üyesi olan Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerindendir. Ölüm cezası ile ilgili konular Avrupa Konseyi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince…

Avrupa Parlementosu - European Parliament

AB değerlerinin ihlali halinde bu değerlerin korunması için oluşturulacak yaptırımlarla ilgili Avrupa Parlementosunun Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesinin çalışması

AB değerlerinin ihlali halinde bu değerlerin korunması için oluşturulacak yaptırımlarla ilgili Avrupa Parlementosunun Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri komitesinin bu çalışmasında bir demokrasiye uyma tablosu, bir demokratik puanlama tablosu  oluşturularak  üyelerin puanlanması hedeflenmektedir.  İhlallerin büyüklüğü…