• google
  • linkedin
  • whatsapp

Yazılar

Dilara Mumcu Akan

Türkiye'de Kadının Emek Piyasasına Katılımı

Tunus Gammarth 'da «Femmes du Sud, Femmes du Nord, Osons La Réussite» adlı toplantıda verdiğim tebliğin özetini aşağıda bulacaksınız The size and quality of the human capital in countries is one of the driving forces behind the economic and social development.The policies pursued and activities carried…

Petros Fassoulas

Avrupalı Kadınlar Ödülleri

Avrupalı Kadınlar Ödülleri Uluslararası Avrupa Hareketi ile Avrupalı Kadınlar Lobsince düzenlenmektedir. İki jüri ödül kategorisi oluşturulmuştur: İktidardaki Kadın ve  Olağanüstü işlere imza atan Kadın. Bu kuruluşlara üye olan dernek ve benzeri kuruluşların gösterecekleri adaylar arasında bu iki ödüle laik…

EM int

Avrupa'nın Kadını Ödülü/ Avrupa Mediasının Kadınları

Woman of Europe Award / Women of Europe Network With the aim of reviving the Woman of Europe Award, interested EMI members have met and shared ideas to prepare a new proposal for a Woman of Europe project: Mission statement Realising that the role of women in the European project remains largely unrecognized, the European Movement…

Zeynep Alemdar

Dış Politikada Kadınlar İnisiyatifinin 2015 yılında Gerçekleştirdiği Etkinlikler

Doç.Dr.Zeynep Alemdar, Rana Birden Çorbacıoğlu ve Christina Bache Fidan'ın Kurucusu oldukları Dış Politikada Kadınlar İnisiyatifinin 2015 'teki etkinlikleri aşağıdaki gibi olmuştur:  1. Kadınların çatışmaların önlenmesi, çözümlenmesi ve barışın sağlanması çabalarına tam olarak dahil edilmeleri amacıyla Birleşmiş…