• google
  • linkedin
  • whatsapp

Yazılar

Deniz Şenol Sert

On Migrant Women

Turkey-European Union Association Board Member Deniz Şenol Sert participated at the panel discussion entitled Unlocking the Potential: Women Leadership for a Human-Centric, Environment-Friendly Future at the 8th Bosphorus Summit. Below is the summary of her presentation that focused on migrant women: “How…

Turabder

AB Gününde Göç Meselesinin İncelenmesi

 Genel Sonuç : Avrupa Günü'nün World Café bölümünde öğrencilerin göç konusundaki Önerileri Göç ile ilgili olarak tartışılan ilk konu Avrupa Birliği’nden gelecek olan fonların kullanımı ile ilgiliydi. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, gelecek fonları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD’a aktarılmasını…

Deniz Şenol Sert

Göç ve Mülteciler

ÖzÜ Göç Araştırmaları Ağı, göç alanında Özyeğin Üniversitesi, yerel ve uluslararası kurumlarda gerçekleştirilmiş, özellikle Türkiye’de göç hareketleri ve göçmenlik konusu üzerinde yapılan çalışmaların paylaşımı ve toplanmasını sağlayarak, bu alandaki literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Türkiye iki milyondan…