• google
  • linkedin
  • whatsapp

Yazılar

Turabder

Yargı ve Temel Haklar Konusunda Ortaya Çıkan Öneriler

Çıkan öneriler  üç başlıkta toplanmıştır 1. 15 Temmuz sonrası gelişmeler ve OHAL ile ilgili önerilere bakıldığında en çok altı çizilen önerinin OHAL’in bir an önce kaldırılması ve uygulandığı sürece de hukuk devletine uygun icra edilmesi olmuştur. Katılımcılar, OHAL’in keyfi bir düzen olmadığını ve bunun da Türkiye’nin…

Turabder

Yargı ve Temel Haklar Masası

 Genel Sonuç : Avrupa Günü'nün World Café bölümünde Öğrencilerin Vurguladıkları Öneriler Temel görülen üç konu üzerinde duruldu.   1. 15 Temmuz sonrası gelişmeler ve OHAL ile ilgili önerilere bakıldığında en çok altı çizilen önerinin OHAL’in bir an önce kaldırılması ve uygulandığı sürece de hukuk devletine uygun…