• google
  • linkedin
  • whatsapp

SİVİL TOPLUM VE ÖTESİ

TARİH: 13 April 2016 0:00

Sivil Toplum ve Ötesi: Avrupa Yolunda Ortak Diyalog adlı toplantı 25-26 Şubat 2016 tarihinde Uluslararası Avrupa Hareketi ve Avrupa Hareketi - Sırbistan tarafından Belgrad'da düzenlenmiştir. Toplantı TACSO P2P nin  ve Sırbistan Avrupa Entegrasyon Bürosu 'nun desteğiyle gerçekleşmiştir. 

Amaç, Batı Balkanlar ve Türkiye'deki ilgili kişi ve kuruluşları biraraya getirerek Avrupa entegrasyon sürecinde sivil toplum kuruluşlarının rolü konusunda görüş ve deneyim alışverişini sağlamak, Türkiye dahil Balkan'lardaki ve Avrupa Birliği'ndeki Sivil toplum kuruluşları arasında ikili ve çok taraflı işbirliğini güçlendirecek mekanizmaların oluşumunu incelemekti. 

Toplantıda sivil toplumu temsil eden 155 katılımcı yer almış ve toplantı medyanın ilgisini çekmiştir. 

 

Raporu bu adreste bulabilirsiniz:  http://tacso.org/doc/civil%20society.pdf

İletişim Formu