• google
  • linkedin
  • whatsapp

Dış Politikada Kadınlar İnisiyatifinin 2015 yılında Gerçekleştirdiği Etkinlikler

TARİH: 02 January 2016 0:00

Doç.Dr.Zeynep Alemdar, Rana Birden Çorbacıoğlu ve Christina Bache Fidan'ın Kurucusu oldukları Dış Politikada Kadınlar İnisiyatifinin 2015 'teki etkinlikleri aşağıdaki gibi olmuştur: 

1. Kadınların çatışmaların önlenmesi, çözümlenmesi ve barışın sağlanması çabalarına tam olarak dahil edilmeleri amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1325 sayılı kararının 15. yıldönümünü Aralık ayında iki etkinlik ile hatırladık.

     a. 10 Aralık tarihinde İsveçli iki kuruluşla, Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsani Hukuk Enstitüsü (RWI)
ve Operasyon 1325
ile Türkiye’de 1325’in uygulanması konusunda neler yapılabilir konulu
bir planlama toplantısı yaptık.

     b.17 Aralık tarihinde ise Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (BM Kadın) Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi’nin düzenlediği, yerel sivil toplum örgütleri ile akademisyenleri ve uzmanları bir araya getiren toplantıya katılarak yine 1325 Ulusal Eylem Planı üzerine konuştuk.

 2Hollings Center for International Dialogue ile Mayıs ayında başlayan işbirliğimiz düzenlediğimiz Yuvarlak Masa Serisi ile devam etti.

      a. 27 Mayıs’ta Hollings Center’ınUluslararası İlişkilerde Genç Profesyoneller grubuna yönelik, kadınların sivil topluma, siyasete ve dış politikaya katılımı konulu bir toplantı yaptık. Üç kurucu üyemizin de kendi deneyimlerini paylaştığı bu toplantıda, Christina Bache Fidan A.B.D.’de henüz ortaokuldayken başlayan, sivil topluma ve yerel politikaya katılma deneyimini, Rana Birden Çorbacıoğlu Türkiye’de kadınların sivil toplumdaki durumunu, Zeynep Alemdar ise kadınların barış süreçlerine katılmalarının yollarını ve katkılarını anlattı.

     b17 Eylül 2015’te Ürdün eski Kültür Bakanı ve  Hükümet Sözcüsü ve Ürdün Kadınlar Birliği’nin eski başkanı avukat ve insan hakları aktivisti Asma Khader ile kadın mültecilere özel bir vurgu yaparak Orta Doğu’da kadınların
karşılaştığı zorluklar ve tehditler konusunda konuştuk.

        c.16 Kasım’da ise IMF Ortadoğu ve Orta  Asya Bölümü Kıdemli Ekonomisti ve IMF Toplumsal Cinsiyet Danışma Grubu Üyesi Ferhan Salman ile Cinsiyet Eşitliğinin Makroekonomik Etkileri üzerine sohbet ettik.

3.  Eylül, Ekim ve Kasım aylarında sırasıyla gerçekleştirilen C 20, W 20 ve G 20 Zirvelerine katıldık.

İletişim Formu