• google
  • linkedin
  • whatsapp

Avrupa Birliği Dernekleri Federasyonu 9 Mayıs 2014'te Kurulmuştu.

TARİH: 17 February 2016 0:00

Ülkemizin gelişme ve çağdaşlaşma yolunda önemli bir etap olan Avrupa Birliğine katılım yönündeki çalışmaların etkin bir şekilde devamı çok önemlidir. Ekim 2004 tarihli, müzakerelerin başlayabileceğini belirten Tavsiye Metninde üye devletler ve Türkiye arasında algılamaların değerlendirilerek geliştirilmesi önerilmiş ve bu diyalogda sivil toplumun önemli bir rol üstlenmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Ülkemizin Avrupa Birliğine katılımını desteklemek üzere faaliyette bulunan derneklerin etkinliğini artırmak, güçbirliği ve dayanışma içerisinde bulunarak yeni bir sinerji yaratmak üzere Avrupa Birliği Dernekleri Federasyonu 9 Mayıs 2014 tarihinde kurulmuştur.

Federasyonun amaçları aşağıda özetlenmiştir;

Avrupa Birliğine üyeliğin ekonomik, sosyal, kültürel, toplumsal, sektörel ve bölgesel sonuçlarına ve entegrasyon sürecinde yapılması gerekecek değişikliklere ilişkin araştırma, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yürütmek, katılım müzakereleri sürecindeki çalışmalara katkıda bulunmak, gerçek ve tüzel kişiler, sivil toplum kuruluşları ile ilgili konularda yurtiçinde ve Türkiye ile Avrupa Birliği ve üye ülkeler arasında diyalogun geliştirilmesi çalışmaları yapmak, yapılan çalışmalara katılmak, koordinasyon sağlamak,

-Türkiye’nin üyeliği yolunda yurtiçinde ve yurtdışında gerekli tanıtım, bilgilendirme çalışmaları yapmak, aynı amaçla yurtiçi ve dışında üyelerimizin faaliyetlerinin koordinasyonunu ve yönlendirilmesini sağlamak,

-Entegrasyon sürecine sivil katılımın sağlanması perspektifiyle ilgili mevzuata uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında sivil toplum kuruluşları kamu ve özel sektör, kurum ve kuruluşlar üye ve aday ülkeler temsilcilikleri ile işbirliği ve güç birliğinin sağlanması için platformlar ve gerekli yeni kuruluşlar oluşturulmasını sağlamak, Türkiye ve Avrupa Birliği gençliği için müşterek ortam hazırlamak

 AB çalışmalarında bu sinerjiyi yaratmak ve işbirliğini sağlamak üzere kurulan federasyonun üyeleri

-Avrupa Birliği Çalışmaları Merkezi Derneği, Ankara 

-İstanbul Avrupa Birliği Öncüleri Derneği

-Konya Avrupa Birliği Çalışmaları Merkezi Derneği 

-İstanbul Beyoğlu Avrupa Birliği Derneği

-Çukurova Avrupa Birliği Çalışmaları Merkezi Derneği'dir.

İletişim Formu