• google
  • linkedin
  • whatsapp

AB değerlerinin ihlali halinde bu değerlerin korunması için oluşturulacak yaptırımlarla ilgili Avrupa Parlementosunun Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesinin çalışması

TARİH: 07 February 2016 0:00

AB değerlerinin ihlali halinde bu değerlerin korunması için oluşturulacak yaptırımlarla ilgili Avrupa Parlementosunun Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri komitesinin bu çalışmasında bir demokrasiye uyma tablosu, bir demokratik puanlama tablosu  oluşturularak  üyelerin puanlanması hedeflenmektedir.  İhlallerin büyüklüğü ve ilgili üyelerin gösterdiği işbirliği göz önünde tutularak farklı önlem ve/veya yaptırımların oluşturulması düşünülmektedir. Kullanılabilir AB fonlarının dondurulması, AB değerlerinin ihlalini yol açan ya da açabilecek kanun, karar, geri çekilmesinin istenmesi, Adalet Mahkemesinin (CJEU) üye ülkelere bir para cezası  kesmesine kadar çeşitli öneriler üzerinde durulmaktadır. Monika Flašíková Beňová bu çalışmasının detaylarını sitemizin İngilizce blog bölümünde bulabilirsiniz.

DT\1083793EN.doc                               PE575.273v01-00

İletişim Formu