• google
  • linkedin
  • whatsapp

Turabder Avrupa Gününü kutladı

TARİH : 09 Mayıs 2018 0:00
Turabder Avrupa Gününü kutladı

 

ÖZET: DOST BİR ÇATI ALTINDA OYNANAN BİR DİPLOMASİ OYUNU

9 Mayıs Avrupa Gününü gençlerle kutlayan Türkiye Avrupa Birliği Derneği (TURABDER) diğer adıyla Avrupa Hareketi Türkiye  bu yıl uluslararası katılımcıların da olduğu bir çalıştay düzenledi.  Atlantik Okyanusu’nun kıyısında konuşlanmış Danimarka ve Hollanda’dan, Akdeniz’e kıyıdaş Fransa’dan, Baltık Denizi boyunca uzanan Finlandiya’dan gelen gençleri İstanbul’daki beş üniversiteden (Boğaziçi, Istanbul, Okan,  Özyeğin, Yıldız Üniversitelerinden)  gelen öğrencilerle yedi masa etrafında toplayarak, Avrupa’nın sorunlarını  İstanbul’da tartıştı.

Avrupa güvenliği, Kopenhag kriterleri, Avrupa’da kadın hakları ve cinsiyet ilişkileri, göç meseleleri, ekonomi politikaları ve gümrük birliği, Batı Balkanların entegrasyonu konular gençler ve önemli konuklarıyla tartışılacak.  Öğle yemeğinde Ümit Boyner “İş Dünyasında Kadın” konusunda bir takdim yaptıktan sonra  “Vizyoner Bir Yaklaşımla Türkiye, Dünya ve Gelecek” konulu panelde üyemiz, TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası’nın   açış konuşmasından sonra  TAV’dan Fatih Ömür “havacılık sektörünün geleceği,” Emine Etili “dijital deneyimler,” Charles Emir Richards “film yapımcılığı,” Özge Samancı ise “Osmanlıdan bugüne yemek kültürümüz” konularını görsellerle takdim etmişlerdir. Katılanlara sertifikalar dağıtıldıktan ve aile resmi çekildikten sonra, kutlama Boğaz’da yapılan yemekli bir tekne turu ile sona ermiştir. 

 

AVRUPA HAREKETİ

1948 yılında kurulan Uluslararası Avrupa Hareketi bünyesinde Duncan Sandys, Leon Blum, Winston Churchill, Paul Henri Spaak gibi isimleri toplamış ve Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin kurulmasına (1949) öncülük etmiştir. Uluslararası Avrupa Hareketi’nin çalışmaları sonucunda Bruges’deki meşhur Avrupa Koleji ve Cenevre’deki Avrupa Kültür Merkezi kurulmuştur. Bu yılları takip eden dönemde Avrupa Hareketi hem Avrupa entegrasyonunu teşvik eden bir forum oluşturmuş, hem de demokrasi ve demokratik değerlerin ön plana çıkarılmasını öngören politikaların savunuculuğunu yapmıştır.

Türkiye Avrupa Birliği Derneği (TURABDER) 1989 yılından beri Uluslararası Avrupa Hareketi’nin üyesidir. 2017 yılında TURABDER’in adayı 39 Ülke konseyi ve 36 uluslararası derneği bünyesinde toplayan Uluslararası Avrupa Hareketi’nin yönetim kuruluna seçilmiştir. (Bakınız:http://europeanmovement.eu/ ).

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ DERNEĞİ

TURABDER ( bakınız www.turabder.org) aynı zamanda Avrupa Hareketi – Türkiye olarak tanınmaktadır. Derneğimiz kurulduğu yıldan beri Avrupa’da barış ve birliği simgeleyen 9 Mayıs Avrupa Gününü kutlamaktadır. 9 Mayıs 1950’de o dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman ‘ın hazırladığı bildiride iktisadi çıkarlar etrafında birleşecek bir Avrupa’da barış ve birliğin sağlanabileceği , hayat standardının yükseltilebileceği vurgulanmış ve bir sene sonra Schuman’ın önerdiği Avrupa Kömür ve Çelik Birliği kurulmuştu; böylece bugünün Avrupa Birliğine giden ilk kurumsal adımlar atılmıştır.

Türkiye Avrupa Birliği ile “bitmeyen senfoni” olarak adlandırılabilecek bir ilişki içerisindedir. Halihazırda Avrupa Birliği’ne üye ülkeler Türkiye ile tam üyelik yerine ikili ilişkiler çerçevesinde yürütülecek ortaklık formüllerini tercih eder görünmektedirler. Üyeliğimize açıkça hayır denilmemekte, “evet “ yönündeki kapılar ise aralanmamaktadır. Ülkemiz de Avrupa Birliği’ne üyelik kriterlerini karşılamakta isteksizlik sergilemektedir. Kesin karar vermemiz gereken soru şöyle özetlenebilir: Avrupa Birliği’nin üyesi mi olmak istiyoruz, yoksa sadece Avrupa coğrafyasında yer almakla mı yetinmeyi mi? Derneğimiz dış politikamızın çok boyutlu olması gerektiği düşüncesini benimsemekle beraber, Batı dünyası ile ilişkilerimize öncelik verilmesinin zorunlu olduğuna ve Türkiye ile Avrupa Birliği’ni büyük çıkarların birbirine bağladığına inanmaktadır.

Bu yıl, daha önceki uygulamalarımızı bir adım ileriye götürerek 9 Mayıs Avrupa Günü’nü farklı bir şekilde kutluyoruz. Kutlama törenimizi çeşitli ülkelerden gelen gençlerle yukarda da belirtildiği gibi Avrupa’yı ilgilendiren konuların karşılıklı olarak tartışılacağı bir toplantı olarak düzenledik. Atlantik Okyanusu’nun kıyısında konuşlanmış Danimarka ve Hollanda’dan, Akdeniz’e kıyıdaş Fransa’dan, Baltık Denizi boyunca uzanan Finlandiya’dan gelen gençleri İstanbul’daki beş üniversiteden gelen öğrencilerle yedi masa etrafında topladık.  Her masada onar kişi bir araya gelip dönüşümlü olarak yedi önemli konuyu aralarında görüştü.  Farklı konuların tartışılması sonrasında anlaşabileceğimiz ortak görüşlerinin neler olduğunu anlamaya çalıştık.  Yaptığımız dost bir çatı altında oynanan bir tür diplomasi oyunu olarak bakılabilir.