• google
  • linkedin
  • whatsapp

Turabder'in Anadolu ve Osman Gazi Üniversitelerinin Öğrencileri ve Türkonfed üyeleriyle Buluşması

Turabder'in Anadolu ve Osman Gazi Üniversitelerinin Öğrencileri ve Türkonfed üyeleriyle Buluşması

16 Ekim’de Türkonfed’in işbirliği ile Anadolu Üniversitesi ve Osman Gazi Üniversitesi öğrencileri ve konuyla ilgili öğretim üyelerinin katılımı ile Eskişehir Tasiago Otelinde Avrupa Birliği ve Güncel Sorunları üzerine bir günlük bir toplantı tertiplenmiştir. Hebir  Üniversiteden 20 -25 öğrenci ve ilgili öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantının taslak programı aşağıdadır. Toplantıya derneğimizin üyesi olan on kadar konuk uzman da katılacaktır. Programdan görüleceği gibi, sabahki toplantı öğrenci ve öğretim üyeleriyle yürütülecek bir atölye çalışmasından oluşacak, öğlen yemeğinde bir onur konuşmacımız bulunacak,ve nihayet öğleden sonra ise sabahki katılımcılar ve Türkonfed üyeleriyle birlikte bir panelde buluşulacaktır. Günün sonunda  öğrencilere sertifika verilecek ve bir aile fotografı çekilecektir.

9:00-9:30 Kayıt ve Kahvaltı

9:30-12:30 Sabah Oturumu

Bu oturumda dört masa bulunacak Her masada bir moderatör, iki tartışmacı bulunacaktır. Moderatörler Turabder yönetimi kurulu üyelerinden, tartışmacılar ise konu ile ilgisi olan bir gazeteci ve toplantıya  katılan üniversitelerden birer üyeden oluşacaktır. Her masada yaklaşık on öğrenci oturacaktır.

1. Masa: AB ve Göç

2. Masa: Gümrük Birliği ve Ekonomik İlişkiler

3. Masa: Yargı ve Temel Haklar ( 23.cü fasıl)

4. Masa  Adalet, Özgürlük ve Güvenlik (24.cü fasıl)

12:30-14:00 Öğle Yemeği 

Onur konuşmacısı : Prof. Dr. Yılmaz  Büyükerşen

14:00-16:00 Türkkonfed üyeleri, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılacağı panel: AB – Türkiye İlişkilerinin Geleceği : Senaryolar

16:00- 17:00

Sertifika dağıtımı ve resim çekme