• google
  • linkedin
  • whatsapp

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Sivil Toplum: Sivil Toplum Kuruluşları’nın Rolü

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Sivil Toplum: Sivil Toplum Kuruluşları’nın Rolü

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Sivil Toplum: Sivil Toplum Kuruluşları’nın Rolü

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES), Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve Asia Minor işbirliği ile “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Sivil Toplum: Sivil Toplum Kuruluşları’nın Rolü” başlıklı bir panel düzenleyecektir. Panelin amacı; Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde sivil toplum aktörleri olarak STK’ların nasıl bir rol oynadıkları ve oynayabilecekleri sorusuna yanıt bulmaktır. Etkinlik 21 Şubat Çarşamba günü 13:30-15:30 saatleri arasında Kadir Has Üniversitesi Galata Salonu’nda gerçekleşecek.

Panele katılacak konuşmacılar:

  • Bülent Özcan, Proje Uygulama Başkanı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara
  • Tezcan Eralp Abay, Genel Koordinatör, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Ankara 
  • Erdem Vardar, Başkan, Yuva Derneği (YUVA), İstanbul
  • Gül Günver Turan, Genel Başkan, Türkiye-Avrupa Birliği Derneği (TURABDER); Avrupa Hareketi Türkiye, İstanbul
  • Serdar Dinler, Başkan, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, İstanbul (moderatör)

 

Etkinlik dışarıdan katılıma açıktır ve dili Türkçe olacaktır