• google
  • linkedin
  • whatsapp

Kırsal Topluluklar: Geride Kimse Kalmasın

Kırsal Topluluklar: Geride Kimse Kalmasın

TURABDER (EM-Turkey) Güney-Kuzey Akdeniz Diyaloğunun GFAR, İskenderiye Kütüphanesi ile beraber düzenledikleri Kırsal Topluluklar: Geride Kimse Kalmasın" adlı kongresine katılmıştır. Kongrede TURABDER başkanı "Gıda Güvenliği ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı "adlı çalışma grubunu yönetmiştir.