• google
  • linkedin
  • whatsapp

Büyümeyi ve Sürdürülebilir Kalkınmayı Teşvik Etmede Eğitimin Rolü

Büyümeyi ve Sürdürülebilir Kalkınmayı Teşvik Etmede Eğitimin Rolü

Prof. Dr. Gül G. Turan TURABDER (EM-Turkey) başkanı OECD deki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliğinin  APCO ile işbirliği halinde Paris OECD Genel Merkezinde düzenlediği Büyümeyi ve Sürdürülebilir Kalkınmayı Teşvik Etmede Eğitimin Rolü adlı toplantısına katılmıştır.