Meral Tamer

By Haberler

Meral Tamer Milliyet’teki bugünkü “AB çapası İngiltere’ye gerekmez; bize şart!” başlıklı yazısında 8 Mayıs 2015 günü düzenlediğimiz “Avrupa Kimliği ve Türkiye” başlıklı etkinliğimize yer verdi.


Ortak payda demokrasi
İngiltere’de 3 parti liderinin seçim sonuçları üzerine istifaya hazırlandıkları saatlerde biz, 9 Mayıs Avrupa Günü’nü bir gün önceden kutlamak üzere Türkiye-Avrupa Birliği Derneği’nin düzenlediği “Avrupa Kimliği ve Türkiye” başlıklı paneldeydik. Dernek Başkanı Prof. Dr. Gül Turan’ın moderatörlüğündeki toplantıda gerek tüm konuşmacılar, gerekse çoğunluğu diplomatlardan oluşan katılımcılar Türkiye-AB ilişkilerinin kimlikler üzerinden değil, değerler üzerinden ele alınması gerektiği görüşünde birleştiler. Demokrasi, temel hak ve özgürlükler, şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, kadın-erkek eşitliği… İngiltere’nin aksine bizim bu konularda hâlâ alacak çok yolumuz var; dolayısıyla AB çapası bizim için olmazsa olmaz!

Uzaklaşıyoruz
Panelin konuşmacıları AB ile 66 yıldır devam eden maceramızın büyük bölümünü yakından bilen Dışişleri eski Bakanı Hikmet Çetin, emekli Büyükelçi Özdem Sanberk, gazetemiz yazarı Kadri Gürsel ve Doç. Zeynep Alemdar’dı. Ve hepsinin birleştiği ortak görüş şu:
“Bugüne kadar hangi reformu yaptıysak, AB baskısıyla yaptık. Şimdi bir durgunluk dönemine girmiş bulunuyoruz. Bunda AB’nin de payı var. Ancak bugün gelinen noktada Türkiye, marjinal arayışlara girmiş olduğu için Avrupa değerlerinden maalesef uzaklaşıyor.”

AP’nin Türkiye Raporu
Bu arada Dernek Başkanı Prof. Dr. Turan, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) yarın (11 mayısta) tartışmaya açacağı Türkiye İlerleme Raporu’nda ciddi uyarı ve eleştirilerin yer aldığına işaret etti:
“Yaşam tarzına müdahale konusunda uyarı gelecek. İç güvenlik paketi eleştiriliyor, yolsuzluklara dikkat çekiliyor. Temel hak ve özgürlükler ile demokraside ciddi gerileyiş gündeme getiriliyor.”
Bu ay içinde AP’de tartışılacak olan Türkiye Raporu’nun ay sonunda bu haliyle kabul edilmesi bekleniyor.

Yazının tamamı için tıklayınız.

AB Günü Etkinliğimiz 8 Mayıs 2015 Günü Gerçekleşti

By Haberler

9 Mayıs Avrupa Günü’nü bir gün önceden kutlamak üzere Türkiye-Avrupa Birliği Derneği olarak düzenlediğimiz “Avrupa Kimliği ve Türkiye” başlıklı panel, Dernek Başkanımız Prof. Dr. Gül Turan’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Başkanımızın konuşmasından sonra başlayan panelde, Dışişleri eski Bakanı Hikmet Çetin, emekli Büyükelçi Özdem Sanberk, gazeteci Kadri Gürsel ve Doç. Dr. Zeynep Alemdar, Prof.Dr. Gül Turan’ın moderatörlüğünde Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerini konuştular.