Haberler

AB Programları Finansal Araçlar Semineri İstanbul’da Gerçekleştirildi

By 14/12/2015Nisan 25th, 2020No Comments

İKV ev sahipliğinde, Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Avrupa Yatırım Fonu (AYF) ve AB Bakanlığı işbirliğiyle “2014-2020 AB Programları Finansal Araçlar Semineri” başlıklı toplantı, 26 Kasım 2015 tarihinde, İstanbul’da gerçekleşti.

Açış konuşmalarını İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, AYB Türkiye Direktörü Massimo d’Eufemia ile AB Bakanlığı Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Daire Başkanı Kayhan Özüm’ün gerçekleştirdiği seminere ilgi oldukça yoğun oldu. İKV Genel Sekreteri Nas konuşmasında, İKV çalışma alanlarından ve Türkiye-AB sürecine yapmış olduğu katkılardan bahsederken, AB Programlarından daha verimli kullanılması için bu tür seminerlere desteklerinin süreceğini belirtti. AYB Türkiye Direktörü d’Eufemia ise seminerin düzenlenmesi sağlayan AB Bakanlığı ve İKV’ ye teşekkür ederken, AYB’nin Türkiye’de gerçekleştirdikleri faaliyetlere kısaca değindi.  AB Bakanlığı Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Daire Başkanı Özüm ise, AB Bakanlığı’nın birçok hedefinin Avrupa2020 hedefleriyle doğru orantılı ilerlediğini belirtti. Yapısal ve yenilikçi bir form getirildiğini vurgulayan Özüm, birlik programlarının amacının ülkelerin birlikte çalışması olduğunu katılımcılara aktardı.

Toplantının “Kredilendirme Ürünlerine Genel Bakış” konulu ilk oturumunun moderatörlüğünü, AYB Grubu Ankara Temsilcisi Lara Tassan Zanin üstlendi. Zanin’in ardından ise oturumun ilk konuşmacısı AYF’den Tomasz Kozlowski,  “Ufuk 2020/InnovFin Kobi Güvence İmkanı” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Kozlowski sözlerine, AYF ekibinin farklı programlar geliştirdiğini ve bu programların borç ve öz sermaye konularına odaklandığını katılımcılara aktararak başladı. InnovFin’in, geniş kapsamlı ürünler sundukları bir platform olduğunu açıklayarak, Ufuk2020’nin ise inovasyonu hedeflediğini belirtti. Finansal aracılarla işbirliği yapıldığını dile getiren Kozlowski, projeye yaklaşık olarak 8 milyar avroluk bir desteğin söz konusu olduğunu dile getirdi. KOBİ’lere 5 milyar avroluk bir desteğin söz konusu olduğunu ve tüm KOBİ’lere eşit başvuru koşulları ile hakların sunulduğunu belirtti. Para/vade uyumsuzluğu durumunun bünyelerinde söz konusu olmadığı gibi önemli bir detayı da katılımcılara açıkladı.

Türkiye’den başvuruda bulunmuş olan bir bankanın bulunduğunu söyleyen Kozlowski, günümüzde yalnızca ana kredilere odaklı olduklarını ve ilerleyen süreçte ek kredilere de odaklanacaklarını açıkladı. Yenilikçi KOBİ’lerin projeden yararlanmalarını istediklerini belirten Kozlowski, nihai firmaya ürünler sunmanın da amaçları arasında yer aldığını ortaya koydu.

Kozlowski’nin sunumunun ardından, Halkbank Uluslararası Bankacılık ve Yapılandırılmış Finansman Daire Müdürü Recep Güleç, konuşmasını gerçekleştirdi. Bankanın, AYB Risk Paylaşımı Araçları Partneri olduğunu ve AYB ile bu güne kadar 13 anlaşma imzalamış olduklarını belirten Güleç, anlaşma hacimlerinin 1,36 milyon avro tutarında olduğunu sözlerine ekledi. Bankacılık sektörünün günümüzdeki ihtiyacının daha çok TL’ye yönelik olduğunu dile getiren Güleç, risk yönetimi konusunda kendi içlerinde çalışmalar yürüttüklerini açıklayarak sözlerini noktaladı.

Güleç’in konuşmasını, AYF’den bir diğer önemli isim olan Gunnar Mai’nin konuşması izledi. Mai, “COSME Kredi Garanti İmkânı (LGF)” konusu üzerinde açıklamalar yaparak bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda, programlarının 1998 yılından beri devam etmekte olduğunu belirten Mai, Avrupa çerçevesinde başlayan çalışmalarına zamanla tüm dünyaya açılarak devam ettiklerini aktardı.

Mai, COSME Programının KOBİ odaklı olduğunu ve 2020 yılına kadar süreceğini sözlerine ekleyerek; programın kişinin politikasına yönelik ve özel olarak hazırlandığını belirtti. Kayıp ve zararların teminatı için finansal kurumlar aracılığıyla finansal yardım sağlandığını açıklayan Mai, ücretin söz konusu olmadığını ve doğrudan garanti sağlandığını katılımcılara hatırlattı. Destekledikleri kredilerin genişletildiğini açıklamasının ardından Mai, banka kredilerinin de kapsamlarında olduğunu dile getirdi.

Sözlerine CIP başarılarına değinerek devam eden Mai, Haziran 2013’ten beri 73 anlaşmanın imzalandığını, 24 ülkeye ulaşıldığını ve 373 binin üzerinde KOBİ’nin desteklendiğini açıkladı. Mai sözlerini, KOBİ’lere sağlanan kredinin kaldıraç etkisinin 30’un üzerinde olduğunu belirterek tamamladı.

Kahve arasının ardından, toplantının ikinci oturumuna geçildi. “AB Tek Girişim Sermayesi Finansal Aracına Genel Bakış” konulu oturumun konuşmacısı Kozlowski, “Ufuk 2020/InnovFin Kobi Risk Sermayesi” ve “COSME Büyüme İçin Özkaynak Kolaylığı (EFG)”  konularını ele aldı. Kozlowski, genel çerçevede, AYF’nin garanti konusunda ne gibi adımlar attığını açıkladı. AYF’nin özel sermaye yatırımlarını desteklemeyi amaçladığını belirten Kozlowski, AB Programları etkisinde gerçekleştirdikleri fonlamalara değindi. Kozlowski, sözlerine CIP ve GIF projelerinin başarılarını ele alarak devam etti. Yeni programları kapsamında GIF1 ve GIF2 programlarına değinerek sunumunu ilerleten Kozlowski, yeni program kapsamında işletme STK’larına odaklanıldığını vurguladı.

Sözlerini tamamlamadan önce COSME ve InnovFin SME programları hakkında açıklamalarda bulunan Kozlowski, bu iki projenin uygunluk kriterlerinden bahsetti. Kozlowski sözlerini, katılımcıları Avrupa Yatırım Fonu’na başvurma yolları konusunda aydınlatarak sonlandırdı.

Toplantı, “AB Tek Girişim Sermayesi Finansal Aracına Genel Bakış” isimli oturumun ardından “Kredilendirme Ürünlerine Genel Bakış” konulu oturuma geçilmesiyle devam etti. Moderatörlüğünü AYB Ankara Temsilcisi Lara Tassan Zanin’in üstlendiği oturumun konuşmacıları; AYF’den önemli isimler Gunnar Mai ve Cristina Dumitrescu oldu. Oturuma bu isimlerin yanı sıra Caixabank (AYB’nin Avrupa’daki ilk ERASMUS+ partneri, MicroBank) Türkiye Ofisi Müdürü Victor Granero, konuk konuşmacı olarak katıldı.

Oturumun ilk konuşmacısı Gunnar Mai sözlerine, Erasmus + Programı’nı genel hatlarıyla katılımcılara tanıtarak başladı. Erasmus Programı örnek alınarak oluşturulan projenin temel amacının lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin hareketliliğini artırmak olduğunu vurgulayan Mai, katılım şartlarına değinerek sözlerine devam etti. Programın yalnızca yüksek lisans öğrenimi görecek olan öğrencileri kapsadığını belirten Mai, hedeflerinin çok sayıda öğrenciye ulaşmak olduğunun altını çizdi.

Gunnar Mai’nin ardından söz alan Victor Granero, AYB Grubu’nun Avrupa’daki ilk ERASMUS+ partneri olan Caixabank’i katılımcılara tanıtarak sunumuna başladı. Caixabank’ın, Erasmus+ Projesi’ne finansmanda bulunan MicroBank’ın yüzde 100 mülkiyetine sahip olduğunu belirten Granero, bankanın çok sayıda STK ve derneğe destek verdiğinin altını çizdi. Genel bilgilerin ardından MicroBank’ın kuruluş amacına ve faaliyetlerine değinen Granero, temel hedeflerinin kredi vermek olduğunu açıkladı.

Granero’nun ardından ise söz, AYF’den Cristina Dumitrescu’ya geçti. Mikrofinansman ve sosyal kapsayıcılık finansmanı (EaSI) kavramlarını katılımcılara tanıtan Dumitrescu, bu tip finansmanların, savunmasız grupların sosyal hayata katılımını sağladığını belirtti. Sözlerine Teknik Yardım Programı JASMIN’den bahsederek devam eden Dumitrescu, temel hedeflerinin, mikro işletmelerin finansmana ulaşımını kolaylaştırmak olduğunu dile getirdi. EaSI kapsamında sosyal teşebbüs kavramını katılımcılara açıklayan Dumitrescu, sosyal teşebbüslerin aktiviteleri konusunu ele aldı.

Toplantının öğleden sonra gerçekleşen oturumlarında, katılımcıların daha detaylı bilgiler edinmeleri için soru cevap kısmının uzun tutulduğu bölümler gerçekleşti. Çalıştaylar, “AB Finansmanına Erişim: AYB Grubu Tarafından Sunulan Finansal Araçlar” ana başlığı altında, iki salonda yürütüldü.  KOSGEB Başkan Yardımcı Ahmet Karakoç’un yaptığı açış konuşmasının ardından, Gunnar Mai’nin “COSME Kredi Garanti Kolaylığı” ve Cristina Dumitrescu’nun  “EaSI Garanti Finansal Aracı” çalıştayları eş zamanlı olarak gerçekleşti. Mai ve Dumitrescu, sabah oturumunda verdikleri bilgileri detaylandırarak katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

Tomasz Kozlowski’nin “AB Tek Girişim Sermayesi Finansal Aracı: InnovFin Kobi Risk Sermayesi COSME Büyüme İçin Öz kaynak Kolaylığı” ile Gunnar Mai’nin “ERASMUS+ Yüksek Lisans Kredi Garanti Kolaylığı” çalıştayları gerçekleşti.

Seminerin son oturumunda, Kozlowski’nin “InnovFin Kobi Garanti Kolaylığı” çalıştayı gerçekleşti. AB düzenlemeleri ile uyum, uygunluk-elverişlilik süresi ve inovasyon kavramlarına vurgu yapılan oturumun tamamlanması ile yoğun program sona erdi.